IESPĒJAMĀ MISIJA

Norit pieteikšanās dalībai izglītības programmā Iespējamā misija (IM), kas darbojas, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību katram bērnam Latvijā, radot nepieciešamās pārmaiņas klasēs, skolās un sabiedrībā.

Līdz 11. martam savus pieteikumus reģistrēt tiek aicināti pēdējo kursu studenti un jaunos speciālisti, īpaši no fizikas, matemātikas, ķīmijas, informātikas un valodu jomām, kuriem ir vismaz bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā jomā (mācību priekšmeta saturs apgūts vismaz 6 KP apjomā). 

Piesaistes kampaņas vadmotīvs ir par profesionālo izaugsmi, ko dod dalība IM mācību programmā. Izvēlētie kampaņas saukļi “Es strādāšu, bet citur, jo gribu sasniegt, nevis tikai darīt”, “Es strādāšu, bet citur, jo skolā mācīšu un mācīšos” ļoti precīzi ataino dalību programmā, kas vispirms ir par mācīšanos pašam. IM aicina mācīt un mācīties, lai darītu izcili, nevis tikai labi un sasniegtu, ne tikai darītu, jo tic, ka prasmīga skolotāja vadībā katrs bērns var sasniegt augstus rezultātus.

IM dalībnieku atlase norit četrās kārtās līdz marta beigām. Jūlijā pieredzējušu pedagogu un jomas profesionāļu vadībā dalībnieki apgūst nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai 1. septembrī uzsāktu darbu skolā, vienlaikus turpinot pilnveidoties Iespējamās misijas divu gadu mācību programmā.

Dalība Iespējamā misijā ir tiem, kuri ir gatavi pagriezienam savā karjerā un vēlas pieņemt jaunus izaicinājumus! Tās ir praksē balstītas mācības un atbalsts tiem, kuri vēlas augt paši un ar savu darbu veidot Latvijas tagadni un nākotni. Skolotājam nepieciešamās zināšanas un prasmes, ir tās pašas, kas nepieciešamas ikvienam veiksmīgam darbiniekam un vadītājam. Dalībniekiem tiek nodrošināts individuāls atbalsts no kuratora, mentora un IM komandas, kas seko līdzi profesionālajai izaugsmei un mērķu sasniegšanai. Pēc programmas absolvēšanas tiek iegūtas tiesības strādāt par skolotāju ilgtermiņā.

Iespējamā misija ir kustība, kas jau desmit gadus strādā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību katram bērnam Latvijā, radot nepieciešamās pārmaiņas klasēs, skolās un sabiedrībā. Kvalitatīvas izglītības pamats ir labs skolotājs, tāpēc darbam izglītības sistēmā piesaistām motivētus un mērķtiecīgus jauniešus, kuri palīdz attīstīt bērnu spējas, motivāciju un prasmes mācīties mūža garumā. Šobrīd vairāk kā 73% IM absolventu turpina darbu izglītības sektorā kā skolotāji, metodiķi, skolu direktori, metodisko materiālu autori un speciālisti izglītības pārvaldēs.

Jautājumi & vairāk informācijas

Antra Birzule

Iespējamā misija, Komunikācijas vadītāja

antra.birzule@iespejamamisija.lv, tel. 29424640