IESPĒJA SAŅEMT ATBALSTU PĒTNIECĪBAS PROJEKTIEM IT NOZARĒ

Pētniecības projektus IT kompetences centrā var iesniegt komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomā – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētniecības projekta vadošais īstenotājs (komersants) sadarbībā ar citu komersantu/-iem vai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:

 • Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas;
 • Dabīgās valodas tehnoloģijas.

Pētniecības projektu atlases izsludināšanas brīdī kopējā brīvā atbalsta summa – 2 844 412.54 EUR. Finansējums pieejams 2022.gada 12. septembrī Centrālajai un finanšu līgumu aģentūrai iesniegtā Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (projekta id. Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008).

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”, id. nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008, mērķis: veicināt jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību un zināšanu nodošanu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarē, līdz 2025. gada 30. jūnijam īstenojot vismaz 12 pētniecības projektus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai vismaz 10 komersanti saņemtu mērķtiecīgu atbalstu un palielinātu privātos pētniecības un attīstības izdevumus.

Pētniecības projekta pieteikums jāiesniedz līdz š. g. 5. decembrim (ieskaitot), sūtot uz e-pasta adresi info@itkc.lv.

Procesa vienkāršota secība:

Pētniecības projekta projekts => pētniecības projekta izvērtēšana => ITKC padomes lēmums par pētniecības projekta virzīšanu atbalstam => CFLA lēmums par pētniecības projekta atbalstu => pētniecības projekta īstenošana => starpposma pārskati reizi 3 vai mēnešos atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem => grants atbilstoši pārskatiem.

Pētniecības projektu pieteikumu vērtēšana plānota līdz decembra beigām. IT kompetences centra padomes apstiprinātie pētniecības projekta pieteikumi tiks iesniegti Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, kura lems par finansējuma piešķiršanu.

Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem:

 1. Pētniecības projekta apraksts (lejupielādēt)
 2. Pētniecības projekta budžets (lejupielādēt)
 3. MVK deklarācija ar pielikumu (ja attiecināms)
 4. Izziņa par iepriekšējo pieredzi sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām, indeksētajām publikācijām, kā arī izstrādātajiem un ražošanā ieviestajiem jauniem produktiem vai tehnoloģijām, ja šī informācija nav iekļauta pētniecības projekta aprakstā (lejupielādēt)
 5. Gada pārskati par pēdējiem trīs noslēgtajiem gadiem (2019., 2020., 2021. gads), ja tie nav pieejami publiskajās datu bāzēs, piemēram, firmas.lv;
 6. Izziņa par pētniecības un attīstības izdevumiem, ja šī informācija nav skaidri atspoguļota gada pārskatos (lejupielādēt)
 7. Vadošā pētnieka CV;
 8. Pētniecības projekta vadītāja/koordinatora CV;
 9. Pētniecības projekta grāmatveža CV;
 10. Informācija par uzņēmumu (lejupielādēt)
 11. Apliecinājums par eksportu (lejupielādēt)
 12. Citi dokumenti, kuri pamato pētniecības projekta pieteikuma atbilstību izvirzītajiem kritērijiem.

Pieteikuma sagatavošanai noderīgi materiāli:

Ja Jums rodas kādi jautājumi, neskaidrības vai nepieciešama konsultācija pētniecības projekta pieteikuma aizpildīšanai, lūgums sazināties ar IT kompetences centru, sūtot jautājumus uz e-pastus info@itkc.lv.

Projektu līdzfinansē Atveseļošanas fonds Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” ietvaros.