IESPĒJA SAŅEMT ATBALSTU PĒTNIECĪBAS PROJEKTIEM IT NOZARĒ

Pētniecības projektus IT kompetences centrā var iesniegt komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomā – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētniecības projekta vadošais īstenotājs (komersants) sadarbībā ar citu komersantu/-iem vai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:

 • Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas;
 • Dabīgās valodas tehnoloģijas.

Pētniecības projektu atlases izsludināšanas brīdī kopējā brīvā atbalsta summa – 199 043.83 EUR. Atlases rezultātā plānots piešķirt atbalstu vismaz 1 jaunam pētniecības projektam.

Finansējums pieejams 2023. gada 31. janvārī noslēgtā līguma ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros (projekta id. Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008).

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”, id. nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008 mērķis: veicināt jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību un zināšanu nodošanu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarē, līdz 2025. gada 30. jūnijam īstenojot vismaz 12 pētniecības projektus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai vismaz 10 komersanti saņemtu mērķtiecīgu atbalstu un palielinātu privātos pētniecības un attīstības izdevumus.

Pētniecības projekta pieteikums jāiesniedz līdz š. g. 2. maijam (ieskaitot), sūtot uz e-pasta adresi info@itkc.lv.

Procesa vienkāršota secība:

Pētniecības projekta projekts => pētniecības projekta izvērtēšana => ITKC projektu atlases padomes lēmums par pētniecības projekta virzīšanu atbalstam => CFLA lēmums par pētniecības projekta atbalstu => pētniecības projekta īstenošana => starpposma pārskati reizi 3 vai 6 mēnešos atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem => grants atbilstoši pārskatiem un sasniegtajiem rezultātiem.

Pētniecības projektu pieteikumu vērtēšana plānota līdz 2024. gada maija beigām. IT kompetences centra projektu atlases padomes apstiprinātie pētniecības projekta pieteikumi tiks iesniegti Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, kura lems par finansējuma piešķiršanu.

Pētniecības projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem:

 1. Pētniecības projekta apraksts (lejupielādēt).
 2. Pētniecības projekta budžets (lejupielādēt).
 3. MVK deklarācija ar pielikumu (ja attiecināms) (lejupielādēt).
 4. Izziņa par iepriekšējo pieredzi sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām, indeksētajām publikācijām, kā arī izstrādātajiem un ražošanā ieviestajiem jauniem produktiem vai tehnoloģijām, ja šī informācija nav iekļauta pētniecības projekta aprakstā (lejupielādēt).
 5. Gada pārskati par pēdējiem trīs noslēgtajiem gadiem (2020., 2021., 2022. gads), ja tie nav pieejami publiskajās datu bāzēs, piemēram, firmas.lv
 6. Izziņa par pētniecības un attīstības izdevumiem, ja šī informācija nav skaidri atspoguļota gada pārskatos (lejupielādēt).
 7. Vadošā pētnieka CV.
 8. Pētniecības projekta vadītāja / koordinatora CV.
 9. Pētniecības projekta grāmatveža CV.
 10. Informācija par uzņēmumu (lejupielādēt).
 11. Apliecinājums par eksportu (lejupielādēt).
 12. Citi dokumenti, kuri pamato pētniecības projekta pieteikuma atbilstību izvirzītajiem kritērijiem.

Pieteikuma sagatavošanai noderīgi materiāli:

 • Standartforma, ko aizpilda ITKC pēc pētniecības projekta saņemšanas (lejupielādēt).
 • Projektu atlases kritēriji (lejupielādēt).
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 418, Rīgā 2022. gada 5. jūlijā. Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros[1].
 • Tehnoloģiju gatavības līmeņi[2].
 • IT kompetences centra pētniecības virzieni[3].
 • Paraugs pētniecības projekta apraksta aizpildīšanai (lejupielādēt).

Ja Jums rodas kādi jautājumi, neskaidrības vai nepieciešama konsultācija pētniecības projekta pieteikuma aizpildīšanai, lūgums sazināties ar IT kompetences centru, sūtot jautājumus uz e-pasta adresi info@itkc.lv vai zvanot uz tālruņa numuru +371 29489720.

 

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” Pētniecības projektu atlases 1. kārtā tiek īstenoti 8 pētniecības projekti:

 • SIA “DATI Group” un SIA “WILL sensors” starpnozaru pētniecības projekts “Komplicētiem ražošanas procesiem piemērota apstrādē esošo krājuma vienību izsekošanas un izvietojuma optimizācijas risinājuma izstrāde ražotnes efektivitātes paaugstināšanai (WITPO)”
 • SIA “Tet” un AS “Idea Bits Latvia” starpnozaru pētniecības projekts “Lielo datu vadīta biroja ēkām pielāgota elektroenerģijas resursu pārvaldības un balansēšanas risinājuma izstrāde atjaunojamo resursu izmantošanas maksimizēšanai un izmaksu ziņā optimāla patēriņa nodrošināšanai”
 • SIA “ABC software” nozares pētniecības projekts “Informācijas sistēmu lietotāju līdzīgas uzvedības analīzes un automātiskas grupēšanas metodes izveide, izmantojot AI/ML pieeju”
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas Universitātes nozares pētniecības projekts “Ar poligoniem aprakstītu grafisku objektu kvalitātes pārbaudes tehnoloģija”
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas Universitātes nozares pētniecības projekts “Inovatīvs dronu lietojums dārzkopībā”
 • AS “RIX Technologies” nozares pētniecības projekts “Procesizraces metodēs balstīts lietvedības dokumentu apstrādes darbplūsmu analīzes modelis”
 • SIA “Datorzinību centrs” starpnozaru pētniecības projekts “Heterogēnu informācijas objektu kontekstualizācijas lietojums viedas personalizētas digitālās darbavietas izstrādei”
 • SIA “Tilde” starpnozaru pētniecības projekts “Mākslīgais intelekts reālā laika subtitrēšanai un dublēšanai tiešraidēm”

 

Projektu līdzfinansē Atveseļošanas fonds Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” ietvaros.

[1] Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros (likumi.lv)

[2] Tehnoloģiju gatavības līmeņi | Rīgas Tehniskā universitāte (rtu.lv)

[3] IT kompetences centrs (itkc.lv)