LIKTA

“Health Information Systems training and certification implementation for higher education” – HIS4HE

Projekts Nr. 2016-1-LT01-KA203-023177 “Health Information Systems training and certification implementation for higher education” – HIS4HE tiek īstenots Eiropas Komisijas Erasmus + programmas ietvaros.

Projekta mērķis:

Izstrādāt un ieviest jaunu veselības informācijas sistēmas apmācību programmu, moduļus, mācību materiālus un starptautiski atzītu sertifikācijas sistēmu apmācību zināšanu novērtējumam Latvijā un Lietuvā.

Par projektu

Projekta “Veselības informācijas sistēmas apmācību un sertifikācijas ieviešana augstākajā izglītībā” (HIS4HE) ietvaros Latvijā un Lietuvā tiks izstrādāti jauni apmācību standarti veselības aprūpes speciālistu studiju programmās.

 Projekta ietvaros zināšanu novērtēšanai tiks izmantots Eiropā vispāratzīts ECDL Veselības prasmju un zināšanu standarts, kura pamatā ir veselības informācijas sistēmas programmas saturs un nepieciešamo zināšanu līmenis.

Projektā paredzamie rezultāti:

1.  Veselības informācijas sistēmas augstākās izglītības apmācību programma, kas piemērota arī profesionālās izglītības mācību iestādēm;

2. Eiropā vispāratzīts ECDL Veselības prasmju un zināšanu standarts, kura pamatā ir veselības informācijas sistēmas programmas saturs un nepieciešamo zināšanu līmenis.

3. Tālmācības kurss, kas aptver visus ECDL Veselības informācijas sistēmas apmācību moduļus.

Projekta ilgums: 24 mēneši (2016. gada 1. oktobris – 2018. gada 30. septembris)

 

Projekta partneri:

Kauno technologijos universitetas -Lietuva

Informacinių technologijų institutas – Lietuva

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) – Latvija

AS Datorzinību centrs – Latvija

DLGI – Dienstleistungsgesellschaft für Informatik mbH – Vācija

projekta intelektuālie rezultāti

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.