Gudrā Latvija: kā vadīt izkliedētu komandu?

Jaunā realitāte – attālinātais darbs – rada ne tikai jaunus izaicinājumus uzņēmumu vadītājiem, bet sniedz arī iespējas stiprināt komandas savstarpēju uzticēšanos, kā arī veicināt produktivitāti. Kampaņas “Gudrā Latvija” partneri uzsver, ka nav vienas formulas, kas der visiem, tomēr ir pieredzē balstīti ieteikumi, kā pilnveidot komandas vadīšanas prasmes attālināti.

Savstarpēju uzticēšanos var un vajag veicināt arī attālināti

Strādājot attālināti pazūd tradicionālās komunikācijas formas neformālu attiecību veidošanai, piemēram, tērzēšana pie rīta kafijas vai pusdienām. Tajā pašā laikā savstarpējo uzticēšanos var izveidot un turpināt attīstīt arī digitālajā vidē, tikai savādāk. Par spīti attālumam, ir jāatrod laiks, lai aprunātos ar kolēģiem par ikdienišķām lietām. Tikpat svarīgi gan vadītājiem, gan darbiniekiem ir neļauties aizspriedumiem tikai tāpēc, ka nav iespēja otru satikt klātienē – jāatceras, ka katrs darbinieks tiešsaistē ir tikpat apzinīgs kā birojā.  

Komandas sinerģijas nodrošināšanai svarīgi ir atbilstoši IT rīki 

Brīžos, kad komandas sinerģija jānodrošina attālināti, ka aicina nebaidīties un izmantot pieejamos tiešsaistes rīkus, piemēram, video konferences un kopīgie komandas čati. Piemēram, tā vietā, lai sarežģītus darba jautājumus risinātu e-pastos, visērtāk un resursus taupošāk būs izmantot videozvana opcijas. Pētījumi liecina, ka viens no pozitīvajiem virtuālās vides aspektiem ir tas, ka izkliedētās komandās mēdz būt mazāk negatīvu un personisku nesaskaņu.

Iesaistīti darbinieki ir apmierināti darbinieki

Pastāv mīts, ka darbinieki, strādājot attālināti, jūtas izolēti un atstumti, taču arī tā ne vienmēr ir realitāte. Pieredze rāda, ka daudzi cilvēki patiesībā šo laiku izbauda, spēj labāk koncentrēties un rada jaunas idejas. Šajā brīdī vadītājam ir jāparūpējas, lai visi darbinieki tiktu un justos iesaistīti – skaidra informācijas nodošana un regulāra sarakste vai sazvanīšanās.  Tikpat svarīgi ir stāstīt par uzņēmuma nākotnes plāniem, kā arī darba dienas noslēgumā kopīgi atrast kādu labu stāstu, ko komanda kopīgi ir paveikusi dienas laikā, tādējādi veicinot pozitīvas emocijas un gandarījuma sajūtu.

Darbinieku sniegumu veicina skaidras norādes par vēlamo rezultātu

Attālinātā darba apstākļos vadītājus uztrauc apgalvojums, ka nav iespējams precīzi novērtēt katra darbinieka sniegumu, taču arī tas neatbilst realitātei. Ja tiešais vadītājs dod skaidrus uzdevumus, termiņu un iezīmē vēlamo rezultātu, tad darbinieku sniegumu var novērtēt pat vēl labāk kā pie normāliem ikdienas apstākļiem. Svarīgi ir darbiniekam iedot apziņu, ka komandas biedri var lūgt viens otra palīdzību jebkurā brīdī.

Vissvarīgākais – empātija un savstarpēja pieņemšana

Izkliedētu komandu vadībā savstarpējo attiecību veidošanas un uzturēšanas prasmes kļūst vēl nozīmīgākas. Šis ir tas laiks, kad komandas vadītājiem un darbiniekiem ir jābūt vēl ciešākiem, nekā tie bijuši līdz šim. Empātija, otra cilvēka izprašana un pieņemšana jo īpaši svarīga ir virtuālās un izkliedētās komandās. Jāatceras, ka ikviens darbinieks vispirms ir cilvēks ar savām bailēm un nedrošību par jauno situāciju, taču katram ir arī savi nākotnes plāni un mērķi. Cilvēcīgumu un cilvēciskumu digitālā pasaulē neviens nav atcēlis, tas šobrīd ir svarīgāks par visu pārējo.

Par kampaņu “Gudrā Latvija”

Kampaņa “Gudrā Latvija” tiek rīkota ar mērķi izglītot Latvijas vidējo un mazo uzņēmumu vadītājus par jaunākajiem IT risinājumiem, mudināt tos ieviest savos uzņēmumos, sniegt tiem nepieciešamo informatīvo atbalstu.

“Gudrā Latvija” organizētājs: Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA)

“Gudrā Latvija” partneri: Microsoft, Edisoft, Visma, Lursoft, Fitek, Elva, Bregards, KIC.