finansējuma iespējas

Igaunijas-Latvijas programma aicina organizācijas no Igaunijas un Latvijas iesniegt sadarbības projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai.

Konkursa programmas prioritātes “Tīra un vērtīga dzīves vide” trīs atbalsta jomās:

1. tūrisma attīstība;

2. vides aizsardzība;

3. kopīgo ūdeņu pārvaldība.

Pieejami aptuveni 2,5 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un pieteikties var visu veidu organizācijas un uzņēmumi no Kurzemes, Pierīgas, Rīgas un Vidzemes, kā arī no Dienvidigaunijas un Rietumigaunijas.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 3. jūnijs 14:00.

7. martā, 2019. gadā Rīgā, Latvijā un Tartu, Igaunijā organizē Informācijas dienas. Tāpat, Kopīgā sekretariāta darbinieki ir pieejami Tartu un Rīgā un konsultē par konkursa prasībām un atbalstāmām aktivitātēm. Konsultācija pirms projekta pieteikuma iesniegšanas ir obligāta.

Konkursa rezultātā programma sagaida projektu pieteikumus jaunu pārrobežu tūrisma produktu izstrādei, kas balstīti uz kultūras un dabas mantojumu, resursu taupīšanas kampaņu īstenošanai un kopīgo ūdeņu pārvaldības iniciatīvām Rīgas jūras līcī, kā arī Gaujas un Salacas upju baseinos.

Interreg Igaunijas-Latvijas programma ir viena no 60 Interreg pārrobežu sadarbības programmām, kas darbojas gar ES iekšējām robežām. Programmu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds. No programmas līdzekļiem jau atbalstīti 43 projekti un piešķirti 29 miljoni eiro.

Jautājumi & konsultācijas

Janika Frīdentāle, + 372 5348 0877, igauņu un angļu valodā

Vineta Šnore, + 371 2927 4310, latviešu un angļu valodā