Vebinārs “Pasūtītāja rīcības brīvība iepirkuma līgumos”

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 18.10.2023
11:00 - 11:45

Categories


Iepirkumu līgumu izpildes procesā puses bieži saskaras ar apstākļiem, kas negatīvi ietekmē plānoto līguma izpildi. Ja apstākļi nav uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem vai neparedzamiem apstākļiem, pasūtītāja rīcības brīvība var būt ļoti ierobežota. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un nepārkāptu publisko iepirkumu tiesības, pasūtītājam var veidoties pienākums piemērot pielīgtos saistību pastiprināšanas un nodrošinājuma līdzekļus vai pat vienpusēji izbeigt līgumu.

Programmā:

  • samērīguma principa un lietderības apsvērumu izmantošana, lemjot par līguma izbeigšanu vai līgumsoda piemērošanu
  • līgumā lietoto formulējumu ietekme uz pasūtītāja rīcības brīvību
  • tiesu prakse par pasūtītāja rīcības brīvības robežām

Datums un laiks: 2023. gada 18. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 11.45

Vebināra platforma: Microsoft Teams

Pieteikšanās: Līdz 17. oktobrim, reģistrējoties tiešsaistē. Dalībnieki saņems vebināra piekļuves informāciju uz reģistrācijas formā norādīto e–pasta adresi. Dalība vebinārā tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Dalība bez maksas.

Reģistrācija semināram ŠEIT.