Tematiskās diskusijas par ES fondu 2021-2027 plānotajām investīcijām

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 28.08.2020
13:00 - 16:00

Categories


Lai nodrošinātu visaptverošu partneru un sabiedrības iesaisti, ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas (turpmāk – DP) publiskās apspriešanas ietvaros*, Finanšu ministrija sadarbībā ar atbildīgajām nozaru ministrijām – politikas veidotājiem organizē tematiskās diskusijas par DP plānotajām investīcijām.

Pēc iespējas kvalitatīvu saturisku diskusiju nodrošināšanai, par katru politikas mērķi tiek plānotas atsevišķa diskusiju sesija.

 

28.augusts, plkst. 13:00–16:00
3.politikas mērķis “Ciešāk savienota Eiropa, uzlabojot mobilitāti un reģionālo IKT savienotību”

Kā arī 3.politikas mērķa 2.3.prioritāte “Ilgtspējīga mobilitāte”

Pieteikšanās: līdz 25.augustam

 

Lai pieteiktos diskusijai, lūdzam uz e-pasta adresi uk@fm.gov.lv līdz konkrētās diskusijas pieteikšanās termiņa beigām atsūtīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto institūciju un e-pasta adresi, precīzi norādot, uz kuru diskusijas sesiju (par kuru politikas mērķi) ir interese piedalīties.

Pieteiktajiem dalībniekiem uz norādīto e-pasta adresi pirms konkrētās diskusijas tiks nosūtīta hipersaite un tehniskā informācija, lai pievienotos diskusijaisvetsvt. Vienlaikus lūdzam savlaicīgi informēt, ja kādam nav iespēju pieslēgties attālināti – tādā gadījumā Finanšu ministrija individuāli radīs attālinātas pieslēgšanās iespējas.

Ņemot vērā aktuālo epidemioloģisko situāciju, lai pēc iespējas sekmētu visu interesantu iesaisti un līdzdalību, diskusijas tiek organizētas attālini, MS Teams platformā.

*DP sabiedriskās apspriešanas materiāli pieejami https://komitejas.esfondi.lv/SitePages/Home.aspx, sadaļā “UK e-portfelis 2021-2027”, apakšsadaļā “Plānošanas dokumenti” (lapas kreisajā malā) -> Darbības programmas projekta Latvijai 2021.-2027. Sabiedriskā apspriešana.

Vienlaikus informācija ir pieejama https://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/sabiedribas_lidzdaliba_par_es_jautajumiem/ un https://www.esfondi.lv/planosana-1.