Publisko iepirkumu aktualitātes

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 04.11.2021
11:00 - 12:00

Categories


Lai arī publisko iepirkumu regulējums ir visnotaļ detalizēts, šajā jomā joprojām bieži veidojas strīdīgas situācijas. Pareiza lēmuma pieņemšanai nepieciešams ļoti precīzs un vispusīgs apstākļu un interešu novērtējums. Vebināra ietvaros tiks sniegts pārskats par būtiskākajām atziņām 2021. gada tiesu praksē, kas palīdzēs gan pasūtītājiem, gan piegādātājiem labāk izprast dažādas ar iepirkumiem saistītas juridiskās nianses.

Vebināra ietvaros tiks sniegts arī īss ieskats grozījumos Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, lai palīdzētu savlaicīgi sagatavoties jaunajam regulējumam.

Programmā:

1)Augstākās tiesas prakse:

  • pretendenta tiesības precizēt un papildināt konkursa pieteikumā norādīto informāciju un precizēšanas robežu noteikšana;
  • nepamatoti lēta piedāvājuma izvērtēšana;
  • zaudējumu atlīdzinājuma prasījumi;
  • nolikuma prasību apstrīdēšana;
  • lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas īpatnības vispārīgās vienošanās gadījumā;
  • “mazo” iepirkumu kontrole;
  • pretendenta kvalifikācijas un piedāvājuma kvalitātes prasības;
  • pretendentu izslēgšanas noteikumi.

2)Eiropas Savienības Tiesas prakse:

  • kā nošķirt ēkas nomas līgumu no līguma par ēkas būvniecību;
  • konfidenciālas informācijas izsniegšana citiem iepirkuma dalībniekiem.

3)Grozījumi Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā

Datums un laiks: 2021. gada 4. novembrī no plkst. 11.00 līdz 12.00
Vebināra platforma: Microsoft Teams

Pieteikšanās līdz 3. novembrim, reģistrējoties tiešsaistē. Dalībnieki saņems vebināra piekļuves informāciju uz reģistrācijas formā norādīto e–pasta adresi. Dalība vebinārā tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās.
Dalība bez maksas.
COBALT patur tiesības atteikt dalību pasākumā. Šādā gadījumā sniegtie personas dati tiks tūlītēji dzēsti.