Diskusija”Augsti kvalificēta darbaspēka attīstība un piesaiste – IT nozares attīstība Austrumu pierobežā”

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 14.09.2023 - 15.09.2023
All Day

Categories


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) š.g. 14. un 15. septembrī organizē diskusijas par ierosinājumu un rekomendāciju izstrādi Latgales reģiona uzņēmējdarbību atbalstošas politikas uzlabošanai, projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.

Diskusiju mērķis ir apspriest Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktās nacionālo interešu telpas Austrumu pierobežas attīstības izaicinājumus un iespējas, nodrošināt ierosinājumu un rekomendāciju izstrādi Latgales reģiona uzņēmējdarbību atbalstošas politikas uzlabošanai un turpmākajiem atbalsta pasākumiem speciālajās ekonomiskajās zonās Latgalē, Austrumu pierobežā. Diskusiju ietvaros paredzēts uzklausīt un apspriest nozares ekspertu, uzņēmēju, ieinteresēto pušu vērtējumus par diskusiju tēmām, iespējām veicināt Austrumu pierobežas attīstību sagatavojot Rīcības plānu Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei 2023.-2025.gadam.

2023. gada 14. septembrī plānotas ieinteresēto pušu diskusijas “Augsti kvalificēta darbaspēka attīstība un piesaiste – IT nozares attīstība Austrumu pierobežā” unReģionu cilvēkresursu un inovāciju piesaiste – augstskolu loma”, savukārt 2023. gada 15. septembrī ieinteresēto pušu diskusijas “Latgales reģiona apdzīvotības perspektīva un instrumenti perspektīvas īstenošanai” un “SEZ kā reģionālās attīstības instruments – investīciju modelis bez ārējiem resursiem”.

VARAM aicina pieteikties dalībai pasākumā/os, dalību piesakot līdz š.g. 8. septembrim, plkst. 12:00 vietnē: https://ej.uz/LPR_diskusijas.