Darbnīca “Mākslīgā intelekta risinājumi lēmumu pieņemšanas atbalstam”

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 13.12.2023
13:00 - 15:00

Categories


Latvijas Universitātes Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija (SPDAL) sadarbībā ar vietējo datu analītiķu kopienu Riga Power BI organizē trīs bezmaksas darbnīcu sēriju valsts sektora iestādēm “Mākslīgā intelekta risinājumi lēmumu pieņemšanas atbalstam”.

Šo darbnīcu pamata mērķis ir valsts sektorā un tam pietuvinātās nozarēs strādājošajiem demonstrēt lēmumu pieņemšanas atbalsta iespējas un dot iespēju iegūt risinājumu sevis vai savas organizācijas definētai problēmai vai izaicinājumam, izmantojot dažādus aktuālus mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās risinājumus.

Ar šī pasākuma īstenošanu vēlamies veicināt sadarbību starp valsts sektora iestādēm un datu zinātnes speciālistiem, kam ir nepieciešamās zināšanas, pieredze un prasmes izstrādāt risinājumus un prototipus dažādu ideju realizācijai, izmantojot mašīnmācīšanos un mākslīgo intelektu.

Vai esat kādreiz domājuši, ka

  • mākslīgais intelekts varētu veikt dokumentu apstrādi un automātiski tos aizpildīt;
  • lielie valodu modeļi, tādi kā ChatGPT, varētu sniegt atbalstu dažādos iestādes komunikācijas kanālos (balss, teksts, portāls, u.c.);
  • automātiska e-pastu pirmapstrāde un klasifikācija atvieglotu uzņēmuma darbinieku ikdienu;
  • rekomendāciju sistēmu izmantošana optimizētu lēmumu pieņemšanas procesu Jūsu iestādē?

Ja šādu un līdzīgu problēmu risinājumu idejas Jums būtu aktuālas, tad esat laipni aicināti reģistrēties dalībai pirmajā darbnīcā, kas notiks jau 2023. gada 13. decembrī.

REĢISTRĒTIES DARBNĪCAI

Darbnīcas dienaskārtība, 13.12.2023. 

LU Akadēmiskais centrs, Zinātņu māja, 8.stāvs, Jelgavas iela 3, Rīga

13:00 – 13:15 Ievads

Jānis Valeinis | LU profesors, SPDAL vadošais pētnieks

13:15 – 13:25 Darbnīcu sērijas koncepcija

Aldis Ērglis | Riga Power BI kopienas vadītājs

13:25 – 13:50 Mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta aktualitātes

Artis Alksnis | LU doktorantūras students, SPDAL zinātniskais asistents

13:50 – 14:15 Mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta pielietojuma iespējas un piemēri valsts sektorā

Aldis Ērglis

14:15 – 14:30 Nākamie soļi potenciālo ideju izvirzīšanai

Aldis Ērglis

14:30 – 14:50 Jautājumi un atbildes

Jānis Valeinis, Aldis Ērglis, Artis Alksnis

14:50 – 15:00 Noslēgums

Jānis Valeinis

Valsts iestādes, kuras vēlās saņemt potenciālus risinājumus savu ideju realizācijai, varēs tās izvirzīt tālākai prototipa izstrādei otrās un trešās darbnīcas laikā. Risinājumu izstrādei tiks piesaistīti LU FMOF studenti, Riga Power BI kopienas pārstāvji un citi datu zinātnes jomas entuziasti, kuri vēlās gūt praktisku pieredzi un ir gatavi iesaistīties ideju prototipu realizācijā.

Visu trīs darbnīcu sērijas norises laiki un tēmas:

Datums un laiks Darbnīcas tēma
13.12.2023.

plkst. 13:00 – 15:00

Ievada darbnīca par mākslīgā intelekta pielietojumu iespējām lēmumu pieņemšanas atbalstam valsts sektorā
25.01.2024.

plkst. 16:00 – 18:00

Izvēlētās valsts iestādes idejas prezentācija un diskusija ar risinājuma izstrādātājiem
08.02.2024.

plkst. 16:00 – 18:00

Idejas realizācijas risinājumu prezentācija, atgriezeniskā saite un diskusijas

 

Kas mēs esam?

SPDAL jeb Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija ir LU Fizikas, Matemātikas un Optometrijas fakultātes apakšvienība, kas dibināta 2017. gadā ar mērķi izstrādāt zinātniskus pētījumus matemātiskās statistikas un datu zinātnes nozarē, kā arī atbalstīt citas LU struktūrvienības un zinātniskās institūcijas pētījumu dizainu izstrādē un datu analizēšanā. SPDAL darbinieki nodrošina ar matemātisko statistiku un datu zinātni saistīto studiju kursu vadīšanu FMOF, tai skaitā 2023. gadā ar izcilu vērtējumu akreditētajā maģistra līmeņa studiju programmā “Matemātika un datu zinātne”.

Riga Power BI ir kopiena, kas apvieno datu analītikas speciālistus Latvijā ar mērķi dalīties ar zināšanām un sniegt iespēju mācīties vienam no otra pieredzes, organizējot seminārus un diskusijas. Kopienas izveidotājs, Aldis Ērglis, ir vadītājs IT uzņēmumā ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi inovatīvu informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādē, kā arī ir sniedzis vērienīgu ieguldījumu pētniecībā saistībā ar datu analīzi, mašīnmācīšanos un mākslīgā intelekta tēmām Latvijā.

Pirmā darbnīca “Mākslīgā intelekta risinājumi lēmumu pieņemšanas atbalstam”

13. decembrī, 2023

13:00 – 15:00 | LU Akadēmiskais centrs, Zinātņu māja, 8.stāvs, Jelgavas iela 3, Rīga 

REĢISTRĒTIES DARBNĪCAI