26.02.2024 – 01.03.2024 @ All Day – No 26. februāra līdz 1. martam un šajā reizē par virstēmu, ko aplūkot saistībā ar inovētspēju, Vidzemes plānošanas reģions ir izvēlējies tēmu DAŽĀDĪBA.  Vidzemes inovāciju nedēļas organizatoru komandas redzējumu par to, kāpēc ir aktuāli pētīt šo tēmu sasaisti dziļāk, plašāk un pamatīgāk, atradīsiet pielikumā.  Kā dažādības potenciāla izmantošanu ikdienas darbā uzlūko jūsu komandā? Varbūt jūsu […]

28.02.2024 @ 10:00 – 12:30 – Politiski nozīmīgas personas statusa pārbaude ir obligāta prasība Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem. Šāds statuss neliedz sadarboties ar šo personu vai ar to pārstāvēto organizāciju, taču politiski nozīmīga persona tiek uzskatīta par paaugstināta riska personu dēļ tās ietekmes publiskajā sektorā. Darījumi ar politiski nozīmīgām personām ir padziļināti jāuzrauga, lai […]

28.02.2024 @ 14:00 – 16:00 – 2022. gada nogalē tika pieņemta jaunā, būtiski paplašinātā NIS2 direktīva, kas sevī ietver ES mēroga kiberdrošības noteikumus vitāli svarīgo nozaru organizācijām. Palielinājies nozaru skaits, kam jāievēro jaunie noteikumi, tostarp obligātas prasības un drošības standartus attiecībā uz kritisko un digitālo infrastruktūru. Lai nenonāktu situācijā, kad organizācija, pati nezinot, nav izpildījusi visus obligātos nosacījumus, ir svarīgi zināt […]