16.06.2023 @ 10:00 – 15:30 – Latvijas Darba devēju konfederācijas Nozaru ekspertu padomju (NEP) sekretariāts aicina NEP locekļus, nozaru, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu, valsts iestāžu pārstāvjus un citus interesentus uz ikgadējo konferenci par aktualitātēm NEP darbā, kā arī profesionālajā un pieaugušo izglītībā. Konferences saturiskais fokuss veltīts prasmēm un to lomai ekonomiskajā tranformācijā, kas ir aktuāls temats gan starptautiskā līmenī Eiropas […]