LIKTA

"European Platform for Digital Skills and Jobs in Latvia", Nr. 2020-LV-IA-0217

Projekta mērķis ir Latvijas Digitālo prasmju partnerības tiešsaistes platformas izveide, informācijas apmaiņa ar Eiropas Savienības Digitālo Prasmju un Darbu platformu un digitālo prasmju komunikācijas aktivitātes Latvijā.

Platforma https://eprasmes.lv/  ir izstrādāta atbilstoši EK CEF konkursā noteiktam saturam un integrēta sadarbībai ar Eiropas DSJC platformu: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en  (23 ES valstīs analogi), ietverot tādas sadaļas kā:

  • Informācija par digitālo prasmju nozīmi un pētījumi par digitālo prasmju līmeni Eiropā un Latvijā;
  • Digitālo prasmju politikas un iniciatīvas Latvijā un Eiropā;
  • Informācija par Latvijas E-prasmju partnerības organizācijām un to iniciatīvām un projektiem;
  • Prasmju novērtēšanas rīki un sertifikācija;
  • Labākās prakses un pieredzes digitālo prasmju attīstības jomā; 
  • Saites uz dažādiem  mācību resursiem, apmācību meklēšanas iespējas;
  • Informācija par konferencēm, vebināriem un citiem pasākumiem digitālo prasmju jomā.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Platformas izstrāde (izveide) atbilstoši EK satura, tehniskajām un kvalitātes prasībām  un definētai satura struktūrai;
  • Platformas satura regulāra papildināšana (noteikti KPI dažāda veida saturam)  un komunikācijas aktivitātes, lai veicinātu platformas aktīvu izmantošanu un atpazīstamību;
  • Latvijas platformas integrēšanu ar Eiropas DSJC platformu, satura apmaiņu un publicēšanu (ietverot LV- ENG tulkojumus).

Finansējums: Projekts tiek īstenots EK projektu uzsaukuma Connecting Europe Facility  CEF-TC-2020-2  kategorijā “European Platform for Skills and Jobs ietvaros un kopējais finansējums ir 89 870 EUR.  Līgums Nr. INEA/CEF/ICT/A2019/2065474