EM RRF aktivitātes

  Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM) šobrīd strādā pie digitalizācijas iniciatīvām Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma (Recovery and Resilience Facility – RRF) investīciju ietvaros. Viens no galvenajiem instrumentiem, kas tiek ņemts vērā iniciatīvu formēšanā tieši digitalizācijas kontekstā ir DESI indekss – iniciatīvas tiks vērtētas pēc to ietekmes uz DESI, cik lielā mērā tiks veicināta DESI rādītāju uzlabošanās.

  Zemāk ir redzamas astoņas EM iniciatīvas, kuru ietvaros uzņēmumiem un organizācijām piešķirs finansējumu konkrētām atbalstāmām aktivitātēm. EM aicina LIKTA biedrus sniegt priekšlikumus, kas ļautu panākt vislielāko DESI rādītāju pieaugumu. Īpaši EM aicina izteikt idejas atbalsta pasākumiem e-komercijas veicināšanai (t.sk. pārdošanai tiešsaistē Latvijā un ārvalstīs), plašākai mākoņpakalpojumu izmantošanai, elektroniskās informācijas apmaiņas izmantošanai. EM aicina minēt praktiskus piemērus no citu valstu pieredzes, kurus Latvijā varētu viegli adaptēt.

  Aicinām aizpildīt šo aptauju līdz . Priekšlikumi apkopotā veidā tiks sniegti Ekonomikas ministrijai.  1. Piemēram – procesu digitalizācija, ražošanas iekārtu atjaunošana kontekstā ar digitalizāciju, ražošanas izmaksu samazināšana pēc digitālu risinājumu ieviešanas.


  2. Piemēram – uzņēmumu pamata tehnoloģisko problēmu un vajadzību identificēšana, uzņēmumu izpratnes paaugstināšana par digitālo tehnoloģiju sniegtajām priekšrocībām konkurētspējas veicināšanai, atbalsta sniegšana uzņēmumiem digitālās transofrmācijas procesā, jaunu un inovatīvu produktu un tehnoloģisko risinājumu izstrāde uzņēmumos.


  3. Piemēram – eksporta klientu identificēšana ar automatizētiem rīkiem, automatizētu datu analīzes risinājumu izveide eksporta iespēju identificēšanai, atbalsts uzņēmēju programmatūras un sistēmu uzlabošanas aktivitātēm ieviešot automatizācijas un robotizācijas risinājumus uzņēmējdarbības procesu norisē.


  4. Piemēram – darbinieku kvalifikācijas celšana digitālajā jomā, kas paaugstina komersanta eksporta kapacitāti, ļauj piedāvāt jaunus pakalpojumus.
  5. Piemēram – atbalsts ražošanas uzņēmumiem, lai ieviestu robotizācijas, automatizācijas vai citus tehnoloģiju risinājumus.  6. Piemēram – proaktīvo un dzīves situāciju pakalpojumu pieejas ieviešana ar uzņēmējdarbību saistīto pakalpojumu sniegšanas jomā, uzņēmējdarbības atbalsta izvērtēšanas automatizācija (tostarp, izmantojot mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās risinājumus).  7. Piemēram – e-rēķinu, e-pavadzīmju, eCMR kravu transportēšanas pārrobežu dokumentu, e-čeku aprites ieviešana.  8. Piemēram – enerģētikas jomas digitalizācija, veidojot energoresursu informācijas sistēmu kā atsevišķu BIS moduli bez tiešas atkarības no BIS.