EDI iesaistās MVU digitalizēšanā un DIH centru tīkla izveidē

Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk – EDI) ar 2020. gada 1. jūliju ir uzsācis „Apvārsnis 2020” projektu “DIH-World – Digitālo inovāciju centru ieviešanas un to brieduma līmeņa paaugstināšanas paātrināšana ar mērķi veicināt Eiropas mazo/vidējo uzņēmumu digitalizāciju” (turpmāk – DIH-World).

DIH-World mērķis ir paātrināt progresīvo digitālo tehnoloģiju ieviešanu Eiropas ražojošajos mazos/vidējos uzņēmumos (turpmāk – MVU) visās nozarēs, un atbalstīt šos uzņēmumus ilgtspējīgu un konkurētspējīgu risinājumu veidošanā un globālo tirgu sasniegšanā, vienlaikus stiprinot reģionālo digitālo inovāciju centru (turpmāk – DIH) spējas, jo īpaši mazāk pārstāvētajos reģionos visā Eiropā. DIH-World uzdevums ir arī palielināt iesaistīto DIHu brieduma pakāpi un attīstīt to sadarbības spējas, vienlaikus izvairoties no DIHu sķelšanās, kas rodas, ja ir nepietiekama piekļuve tehnoloģijām, prasmēm, tīkliem, ieguldījumiem un infrastruktūrai, īpašu uzsvaru liekot uz mazāk pārstāvētajiem reģioniem, lai tie varētu kapitalizēt un izmantot Eiropas DIHu tīklus, savus resursus un iespējas vietējo MVU labā.

To tiek plānots sasniegt, izmantojot DIH-World platformu, kas nodrošinās pilnu pakalpojumu klāstu, kas nepieciešami gan DIHiem, gan MVUiem, kas vēlas atrast tiem piemērotāko DIHu; kamēr DIH-akadēmija nodrošinās nepieciešamos instrumentus DIH apmācībai un izsludinās atklātos konkursus (open calls) jeb eksperimentus, kas nodrošinās pietiekamu tehnoloģisko atbalstu MVUiem.

EDI direktora vietnieks attīstības jautājumos Dr. Kaspars Ozols uzsver: “Eiropai ir jābūt vienotai. Ir grūti sasniegt nepieciešamo rezultātu MVU digitalizācijā, ja katrs no Eiropas DIHiem strādā katrs par sevi. Tāpēc ir patiess prieks par DIH-World projektu, kas mēģinās apvienot DIHus un nodrošināt tiem piekļuvi dažādiem rīkiem, pārbaudītām tehnoloģijām, efektīvām metodikām, zināšanām un pieredzei, pārdomātiem investīciju avotiem, bagātīgiem apmācības līdzekļiem un dinamiskai inovāciju videi kopumā. Tādā veidā ieguvēji būs ne tikai DIHi, kas varēs augt un attīstīties daudz straujāk, bet galvenokārt MVU, kuriem būs pieejamas daudz plašākas un profesionālākas iespējas digitalizēties”.

Lai 36 mēnešu laikā sasniegtu projekta izvirzītos mērķus, tā īstenošanā ir iesaistījušies 41 partneris no 26 valstīm (Spānija, Itālija, Vācija, Beļģija, Austrija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Latvija, Luksemburga, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Zviedrija, Šveice) ar kopējo budžetu – 8,56 miljoni eiro.

Šī projekta ietvaros EDI plāno iesaistīsies dažādās projekta aktivitātēs. EDI strādās pie informācijas izplatīšanas par DIH-World un izpratnes veicināšanas par DIH ieguvumiem esot DIH-World tīklā. EDI palīdzēs DIHiem konsolidēt savus pakalpojumus, lai tos varētu efektīvāk piedāvāt MVU; veicinās digitalizāciju MVU vidū; veicinās MVU iesaisti I4MS un SAE projektu uzsaukumos; kā arī stiprinās pakalpojumu piedāvājumu klāstu priekš MVU, mācoties no citu DIHu/MVUu veiksmes stāstiem. EDI atbalstīs uzticama DIH tīkla izveidi, kas sadarbosies konkrētos projektos un mācīsies viens no otra, daloties zināšanās un pieredzē. Visbeidzot, EDI atbalstīs gan sagatavošanu, gan turpmāku biznesa modeļa izaugsmi vismaz piecdesmit reģionālajos DIHos dažādos brieduma līmeņos visā Eiropā, izmantojot intensīvas un interaktīvas apmācību aktivitātes, kā arī stiprinās DIH sadarbību visā Eiropā.