e-rekins

e-rēķinu standarti

LVS interneta vietnē http://www.lvs.lv reģistrētiem lietotājiem bez maksas ir pieejami divi elektronisko rēķinu standarti: LVS EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1.daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis” un LVS CEN/TS 16931-2:2017“Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts”.

Standarti ir pieejami lejupielādei par brīvu. Šie standarti sniedz atbalstu pārrobežu un iekšzemes tirdzniecībai Eiropā, nodrošinot elektronisko rēķinu savietojamību publiskajos iepirkumos.

Standarti atbalsta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/55/ES (2014. gada 16. aprīlis) par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās īstenošanu, sniedzot lietotājiem norādījumus par būtiskiem elementiem elektroniskajos rēķinos, kas jāņem vērā, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. Tādējādi šo divu standartu pielietošana var kalpot par apliecinājumu atbilstībai atsevišķām direktīvas prasībām.

SVARĪGI!
Lai saņemtu standartus, tie jāieliek grozā, kur sistēma automātiski norādīs, ka pasūtījuma summa ir 0,00 EUR. Pēc tam jāsazinās ar LVS klientu apkalpošanas biroju pa tālruni 27880050, kas ļaus standartus saņemt reģistrētiem lietotājiem savā profilā. No 2019.gada 25.jūlija ir pieejami arī abu standartu tulkojumi (bez maksas).