LIKTA

Projekta mērķis

E-rēķinu aprites funkcionalitātes nodrošināšana starp publisko un privāto sektoru, izmantojot pielāgotu Eiropas Savienības E-rēķinu standartu, tostarp pārrobežu E-rēķinu sūtīšana un saņemšana.

Projekta aktivitātes:

  • E-rēķinu integrācija e-adresē;
  • Latvija.lv sadaļas «e-rēķini» izveide;
  • Savienojuma izveide ar PEPPOL piekļuves punktu;
  • Publiskas API bibliotēkas izstrāde;
  • API bibliotēku integrācija Tildes Jumis;
  • Projekta popularizēšana un rezultātu izplatīšana;
  • E-rēķinu normatīvās bāzes analīze un nepieciešamo likumdošanas izmaiņu identifikācija un virzība.

Projekta ieviešanu atbalsta INEA (The Innovation and Networks Executive Agency).

PROJEKTA PARTNERI

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) – vadošais partneris

TILDE

Valsts Kase

LIKTA (Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija)