Diskutēs par prasmēm un pieejamo atbalstu uzņēmēju digitālajai transformācijai un nodarbinātības veicināšanai

No 21. līdz 25. martam Latvijā norisinās ikgadējā informatīvi izglītojošā kampaņa “Digitālā nedēļa 2022”, kuras mērķis ir veicināt uzņēmumu un sabiedrības digitālās prasmes. Lai arī tehnoloģiju un inovāciju pieejamības ziņā saskaņā ar Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu 2021 Latvija ir labās pozīcijās, tomēr uzņēmumu digitalizācijā neesam starp ES līderiem. Patlaban uzņēmēji arvien vairāk apzinās digitālās transformācijas nepieciešamību.

22. martā plkst. 10.00 tiešraidē skatieties “Digitālās nedēļas 2022” diskusiju “Prasmes biznesam un nodarbinātībai”, kuras dalībnieki pievērsīsies digitalizācijas sniegtajām iespējām uzņēmējiem, pieejamo atbalstu biznesa digitālajai transformācijai un digitālo prasmju pilnveides faktoriem iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Diskusiju organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA), tajā piedalīsies pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Latvijas IT klastera, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts izglītības attīstības aģentūras un Baltijas Datoru akadēmijas.

“LIKTA 2019. gadā uzsāktās iniciatīvas “Gudrā Latvija” mērķis ir rosināt mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) aktīvāk izmantot IKT risinājumus un inovatīvas tehnoloģijas, lai uzlabotu efektivitāti un celtu konkurētspēju. MVU digitālajā attīstībā viennozīmīgi vērojamas augšupejošas tendences, tomēr ir daudzi faktori, kas kavē šo procesu. Piemēram, nepietiekamas digitālās prasmes vai finanšu resursu trūkums uzņēmuma kompetenču attīstīšanai. Uzņēmējiem ir svarīgi novērtēt ieguvumus, ko sniedz digitālā transformācija, un izmantot ES fondu un valsts atbalsta iespējas. LIKTA izstrādātais Digitālā brieduma tests sniedz iespēju uzņēmumiem ne tikai novērtēt šī brīža attīstības līmeni, bet arī saņemt ieteikumus tālākai uzņēmuma digitālai pārveidei neatkarīgi no pamatdarbības nozares specifikas,” komentē LIKTA prezidente prof. Signe Bāliņa.

Tiešsaistes pasākuma laikā visi interesenti varēs uzzināt par dažādām atbalsta programmām un digitālo prasmju pilnveides iespējām, kas ļaus sekmēt gan iedzīvotāju digitālās prasmes, gan uzņēmumu digitālo transformāciju. Tās ir pieejamas ikvienam, kurš ir gatavs paaugstināt savu personīgo vai uzņēmuma digitālās izglītības līmeni.