Diskusija “Reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošana virzībā uz viedumu, digitālo transformāciju un klimatneitralitāti”

Š.g. 23.septembrī VARAM organizēja diskusiju “Reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošana virzībā uz viedumu, digitālo transformāciju un klimatneitralitāti”, kurā piedalījās arī LIKTA valdes loceklis Uldis Tatarčuks. Diskusijas mērķis – pārrunāt aktuālo situāciju un tendences, kā arī sniegt praktiskus ieteikumus pašvaldībām, to veiksmīgākai virzībai uz viedumu, digitālo transformāciju un klimatneitralitāti

Diskusiju atklāja ar bankas “Luminor” ekonomikas eksperta Pētera Strautiņa prezentāciju par reģionu ekonomiskās attīstības tendencēm, kā arī Daugavpils valstspilsētas Attīstības departamenta vadītājas Dainas Krīviņas prezentāciju par Daugavpils valstspilsētas un tai blakus esošā Augšdaugavas novada kopīgajā attīstības programmas 2021.-2027.gadam projektā ieplānoto.

Pēc abām prezentācijām, notika diskusija par šādiem jautājumiem:

  • Kāds ir jūsu viedoklis par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada pašvaldību plāniem vieduma, digitālo transformāciju un klimatneitralitātes jomā?
  • Kādas būtu pašvaldībām ieteicamās aktivitātes vai investīciju projekti, to veiksmīgākai virzībai uz viedumu, digitālo transformāciju un klimatneitralitāti?
  • Kādi ir priekšnosacījumi nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, lai veiksmīgāk virzītos uz viedumu, digitālo transformāciju un klimatneitralitāti?

Diskusijas dalībnieki:

  • Uldis Tatarčuks, SIA “TET” valdes priekšsēdētājs, LIKTA valdes loceklis
  • Pēteris Strautiņš, bankas “Luminor” ekonomikas eksperts
  • Uģis Bisenieks, VARAM Valsts pārvaldes pakalpojumu attīstības departamenta direktors
  • Jānis Rozītis, Pasaules Dabas fonda direktors
  • Raimonds Kašs, VARAM Klimata pārmaiņu departamenta direktora p.i.