DINNOCAP un Iniciatīvas Gudrā Latvija seminārs “Uzņēmumu digitālās transformācijas atbalsta aktivitātes”

Š.g. 28.decembrī LIKTA organizēja DINNOCAP un Gudrā Latvija iniciatīvas semināru, kurā prezentēja  un pārrunāja 2022. gada laikā paveikto  uzņēmumu Digitālās transformācijas atbalstam Latvijā. Seminārā piedalījās dažādu nozaru uzņēmumi, kā arī LIKTA eksperti.

Galvenais semināra jautājumu loks bija saistīts ar DIGINNO/Gudrā Latvija Digitālā brieduma testa rezultātu analīzi gan Latvijā, gan citās Baltijas jūras valstīs.  2022. gada laikā DIGINNO Digitālā brieduma testu DINNOCAP projekta ietvaros  izmantojušas  IKT nozares asociācijas Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Zviedrijā un Dānijā. Kopumā ar testu veikti 1508 MVU digitālās attīstības līmeņa novērtējumi. Testa rezultāti ļauj gan novērtēt konkrētā uzņēmuma  digitālā brieduma līmeni, gan saprast digitalizācijas tendences dažādās nozarēs un biznesu procesos.

Semināra laikā tika pārrunāti gan virzieni Digitālā Brieduma testa tālākai pilnveidei un popularizēšanai, gan arī citas digitālās transformācijas atbalsta aktivitātes :  tematiski vebināri un izdales materiāli uzņēmējiem, digitalizācijas ceļvedis u.c