Digitālo prasmju sarunu sērijas 6. epizode: “Kā digitālās prasmes var stiprināt MVU digitālajā pasaulē”

17. jūlijā plkst. 10.30 notiks Eiropas Digitālo prasmju un darbavietu platformas īstenotās tiešsaistes pasākumu sērijas “Digitālo prasmju sarunas” sestā intervija ar Latvijas IT klastera/Eiropas Digitālās inovācijas centra valdes priekšsēdētāju Aigu Irmeju un “FundingBox” projekta vadītāju Deividu Seoane. Šajā sarunā eksperti diskutēs par mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) digitālo prasmju pilnveides nozīmi Eiropas Savienības digitālās desmitgades izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Tikai 57,7 % MVU Eiropā ir sasnieguši digitālās intensitātes pamatlīmeni (DESI 2024). Ir jāpieliek ievērojamas pūles, lai panāktu, ka šis rādītājs pietuvotos digitālās desmitgades mērķim. Vairāk nekā 90% Eiropas MVU būtu jāsasniedz vismaz digitālās intensitātes pamatlīmenis un 75% ES uzņēmumu būtu jāizmanto mākoņdatošana, mākslīgais intelekts un lielie dati.

Digitālās prasmes ir ļoti nozīmīga veikmīgai MVU darbībai, lai piekļūtu jauniem tirgiem un pielāgotos digitālās revolūcijas straujajām pārmaiņām. Intervijā ar nozares ekspertiem būs iespēja uzzināt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem:

  • Kā digitālās prasmes var veicināt MVU vispārējo konkurētspēju un izaugsmi?
  • Ar kādiem šķēršļiem MVU saskaras, pilnveidojot digitālās prasmes?
  • Kā iespējams veiksmīgi pārvarēt šos digitālās pārveides izaicinājumus?

Dalībai tiešsaistes pasākumā reģistrēties šeit.

Mācību iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem:

Lai iegūtu jaunāko informāciju par turpmākajām epizodēm, sekojiet Digital Skills EU Facebook un Twitter/X kontos, kā arī apmeklējiet Eiropas Digitālo prasmju un darbvietu platformu.