Digitālās pārmaiņas izglītībā

kĀ TIKA AIZVADĪTS SEMINĀRS?

Latvijas Universitātes un Microsoft inovāciju centrā 40 pedagogi no Rīgas skolām seminārā “Digitālās pārmaiņas izglītībā” iepazinās ar jaunumiem un dalījās pieredzē par to, kā tehnoloģijas efektīvi un jēgpilni izmantot izglītības procesā – no Microsoft Office rīkiem līdz pat robotikai un Minecraft spēles izmantošanai ne tikai programmēšanas, bet arī bioloģijas, ķīmijas un citu mācību priekšmetu apguvē.

FOTO

seminārS "DIGITĀLĀS PĀRMAIŅAS IZGLĪTĪBĀ"

Lai mazinātu digitālo plaisu starp skolotājiem un skolēniem, kā arī veicinātu tehnoloģiju prasmīgu iekļaušanu izglītības procesā, Microsoft sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu (RD IKSD) uzsāk starptautisko #EDUDays iniciatīvu Latvijā.

Seminārs notiek piektdien, 14. decembrī, no plkst. 9.30 līdz 16:30 Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centrā (Rīgā, Kalpaka bulvārī 4). 

Semināra “Digitālās pārmaiņas izglītībā” ietvaros Rīgas skolotāji, metodiķi un skolu direktori iepazīsies ar mūsdienīgām izglītības tehnoloģijām, kas ļauj uzlabot skolu darba un mācību procesa efektivitāti, apgūs praktiskos risinājumus un dalīsies pieredzē.

“Saskaņā ar 2016. gada OECD pētījuma datiem visā pasaulē izglītības procesā viena no lielākajām problēmām ir uz skolotāju orientēta mācību vide. Vidē, kurā skolēnam pārsvarā jākomunicē ar skolotāju, bieži vien netiek pietiekami iemācītas tādas svarīgas prasmes un iemaņas kā savstarpējā komunikācija, konfliktu risināšanas prasme, sadarbība grupā un citi. Būtiska nozīme uz skolēnu orientētas, personalizētas mācību vides veidošanā ir tehnoloģijām un ar to saistītām jaunām mācību metodēm. Piemēram, blended learning metode jeb jauktā apmācība paredz vienlaikus ar tradicionālām mācību metodēm izmantot jaunākās tehnoloģijas skolotāja vadībā. Tas attīsta skolēnu kritiskās domāšanas, sadarbības un jaunrades prasmes,” skaidro Renāte Strazdiņa, Microsoft vadītāja Baltijā.

Ar šo un citām metodēm pedagogi iepazīsies Microsoft starptautiskās iniciatīvas skolu digitālajai transformācijai #EDUDays pirmā semināra ietvaros. Dalībnieki uzzinās par robotikas, Minecraft spēles un citiem interesantiem elementiem izglītībā.

Seminārā par aktualitātēm mūsdienīgā mācību vidē stāstīs:

Dr. Sc. Ing., Microsoft vadītāja Baltijā Renāte Strazdiņa

RD IKSD Izglītības pārvaldes priekšnieks – direktora vietnieks Ivars Balamovskis

Rīgas Angļu ģimnāzijas direktore Maija Kokare

Valsts izglītības satura centra pārstāve Liene Millere

SIA Datorzinību centrs izglītības produktu attīstības vadītāja Līga Matveja-Vlasova

SIA Lielvārds kompetences centra vadītājs Andris Gribusts

Microsoft Latvia Izglītības sektora biznesa attīstības vadītāja Lidija Terjošina

HelloGroup skolotājs Daniils Dovgals

AlfaRobot.lv pārstāvis Gints Krūmiņš 

Rīgas Tehniskās Universitātes pārstāvis Aleksejs Jurenoks.

 

Pasākumā piedalīties aicināti arī mediju pārstāvji.

Papildu informācija:

Gunta Līne | Microsoft Latvia komunikācijas konsultante | gunta.line@mrsgrupa.lv | t. +371 29432975

Indra Vilde | Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja | t. 67026838, mob. 26708034.