LIKTA

Digitālā Nedēļa 2020

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2020. gadā no 23. līdz 27. martam organizē Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā.

Digitālā nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas ALL Digital week 2020  ietvaros un notiek jau 11 reizi. 

Digitālā nedēļa Latvijā paredz šādas galvenās tēmas:

  • Sabiedrības, valsts un uzņēmumu digitālā transformācija ( pārveide )
  • Digitālā identitāte
  • Digitālās prasmes nākotnes digitālajam darbam
  • WOMEN4IT
  • Digitālās prasmes IKT profesionāliem
  • Drošība un pārliecība  lietot digitālās tehnoloģijas
  • Kritiskā domāšana un mediju pratība

Digitālās nedēļas ietvaros tiks organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēs sekot līdz interneta tiešraidēs, gan arī pasākumi kas notiks visos Latvijas reģionos: skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijas, pašvaldībās un uzņēmumos. Būs iespējams pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos.  

23.marts

Atklāšanas pasākums: “Latvija – Digitālā lielvalsts”

24.marts

Atvērtie dati

25.marts

Sieviešu loma un iespējas digitālo tehnoloģiju vidē 

26.marts

Digitālās identitātes un drošības diena (KIBERNAKTS 2020)

KOORDINATORI

GALVENIE PARTNERI