Digitālā nedēļa 2019 diskusijas

DIGITĀLĀS PRASMES NĀKOTNES DIGITĀLAJAM DARBAM

29. martā, Digitālās Nedēļas 2019 izskaņā, projekta „Women4IT” ietvaros Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) organizēja ekspertu diskusiju “Nākotnes digitālais darbs un sieviešu karjeras iespējas IKT nozarē“. 

Ekspertu diskusijā piedalījās pārstāvji no Ekonomikas Ministrijas, VARAM, Nodarbinātības valsts aģentūras, LIKTA, Latvijas Universitātes, Riga TechGirls, Infogram, Baltijas Datoru akadēmijas, ICT Legal, SIA Lursoft IT un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas. Tika diskutēts par digitālo tehnoloģiju izmantošanas aktualitāti, par to, kādas digitālās prasmes būs svarīgas tuvākajos piecos gados, kā arī – kā veicināt sieviešu iesaisti IT jomā un digitālajos darbos. Diskusijas laikā tika pastāstīts par projektu „Women4IT: Inovatīvi risinājumi, lai veicinātu jaunu sieviešu nodarbinātību digitālajos darbos” un prezentēta LIKTA martā veiktās darba devēju aptaujas “Par darbaspēka digitālo prasmju pilnveides nepieciešamību” rezultāti.

Starptautiskās partnerības projekts Women4IT (Nr. 2017-1-094) tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.