“Digitālā nedēļa 2022” aicinās iedzīvotājus pilnveidot digitālās prasmes un kiberdrošības zināšanas

No 21. līdz 25. martam Latvijā norisināsies ikgadējā informatīvi izglītojošā “Digitālā nedēļa 2022”. Tās ietvaros uzņēmumus un iedzīvotājus aicinās attīstīt digitālās prasmes biznesam un nodarbinātībai, aktīvāk izmantot dažādas tehnoloģijas un pakalpojumus, vienlaikus pievēršot uzmanību digitālajai identitātei, drošībai un kritiskajai domāšanai.

„Digitālā nedēļa” Latvijā notiks jau 13. reizi. Tā tiek organizēta sadarbībā ar Eiropas mēroga kampaņu „ALL Digital Week 2022”. Pasākuma norises organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar galvenajiem partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju,Tet, Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (LVRTC) un Kultūras informācijas sistēmu centru, kā arī vairāk nekā 150 citiem partneriem – IKT nozares uzņēmumiem, ministrijām un valsts iestādēm, pašvaldībām, bibliotēkām un nevalstiskajām organizācijām.

 “Digitālās nedēļas ietvaros vēlamies aicināt ikkatru izmantot iespēju paplašināt savas zināšanas par kiberdrošības pamatprincipiem, kā arī apgūt jaunas prasmes, jo šodienas ģeopolitiskā situācija apliecina nepieciešamību sargāt savu un savu tuvinieku, kā arī uzņēmumu un organizāciju digitālo vidi. Latvijas konkurētspēja ir atkarīga no mūsu uzņēmumu darbinieku digitālās drošības vieduma, tāpēc ar Digitālās nedēļas pasākumiem vēlamies iedrošināt celt kiberdrošības kompetenci sabiedrībā, iegūt jaunas un nostiprināt jau esošās zināšanas,” uzsver LIKTA prezidente prof. Signe Bāliņa.

“Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027.gadam akcentēta digitālo prasmju apguves nepieciešamība, jo tās ir prasmes nākotnes sabiedrības stiprināšanai. Tomēr vēlos uzsvērt, ka arvien lielākā skaitā nozaru šīs iemaņas ir nepieciešamas jau šobrīd, jo tā ir atslēga uz darbu optimizāciju, plašāka skatījuma iegūšanu un konkurētspējas saglabāšanu. Ir svarīgi investēt iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu, digitālajā lietpratībā ar mērķi nodrošināt viņu profesionālās un personīgās attīstības iespējas,” norāda izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece. 

“Drošai komercijai vai ikdienas darījumu kārtošanai digitālajā vidē primārais nosacījums ir spēja uzticami identificēt savu darījumu partneri vai klientu. Pandēmijas ietekmē ir strauji audzis to nozaru un uzņēmumu klāsts, kuri savus klientus vēlas identificēt virtuāli ar tādu pašu juridisko spēku, kā klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu. eParaksta rīku izmantošana, kas ir vienīgie šādām prasībām atbilstošie e-Identifikācijas risinājumi,  pērn salīdzinājumā ar pandēmijas sākuma laiku ir četrkāršojusies. Ir svarīgi šo pozitīvo dinamiku stiprināt, apmācot un skaidrojot ieguvumus, ko paver valsts nodrošināto bezmaksas risinājumu izmantošana,” uzsver LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols.

“Digitālo prasmju nozīme ar katru gadu pieaug. Ja agrāk fokusā bija darbinieku un uzņēmumu spēja pielāgoties attālinātajam darbam, tad šobrīd to ir aizstājuši drošības jautājumi. Kiberdrošība Tet vienmēr ir bijusi prioritāte, bet šogad vēlamies tai vēl aktīvāk pievērst gan uzņēmēju, gan kopējās sabiedrības uzmanību. Joprojām aktuāli ir arī jautājumi par biznesa un darbinieku elastību un iespējām pielāgoties jaunai realitātei. Tāpēc jāturpina uzlabot gan cilvēku, gan arī darba devēju iekšējos procesus, pielāgojot tos mūsdienu reālijām un cenšoties prognozēt nākotnes tendences. Digitālās nedēļas laikā mēs aplūkosim digitālo prasmju tematiku no dažādām perspektīvām, kā arī iezīmēsim kiberdrošības izaicinājumus,” skaidro Tet valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs: “Par drošību jārūpējas katru dienu gan visiem kopā, gan katram atsevišķi. Īpaši būtiski ir stiprināt aizsardzību digitālajā vidē, jo kiberdrošība ir kļuvusi par akūtu nepieciešamību ne vien Latvijā, bet arī visā Eiropā. Turklāt šis ir laiks, kad katrs varam iesaistīties, apgūstot jaunas prasmes, iemaņas un paradumus. Jo zinošāki būsim, jo veiklāk spēsim izmantot digitālos rīkus un tehnoloģiskās iespējas, savlaicīgāk pamanīsim virtuālas ēsmas un neiekritīsim tīmekļa akačos. Tas sniegs arī drošības sajūtu. Tādēļ aicinu ikvienu paplašināt savu redzesloku, vairojot ne vien Latvijas konkurētspēju, bet arī valsts digitālo drošību un neatkarību.”

Šogad “Digitālās nedēļas 2022” ietvaros notiks virkne saistošu pasākumu un diskusiju, kam ikviens interesents varēs sekot līdzi TVNET un interneta tiešraidēs. Katrai kampaņas dienai ir sava ar digitālajām prasmēm saistīta tematika. 21. marta – “Digitālās nedēļas 2022” atklāšanas dienas – tēma būs Eiropas Digitālās dekādes un digitālo prasmju prioritātes Latvijā. 22. marts tiks veltīts prasmēm biznesam un nodarbinātībai, savukārt 23. marta fokusā būs pakalpojumi un digitālā identitāte. Ceturtajā pasākuma dienā – 24. martā – īpaša uzmanība tiks pievērsta šobrīd ļoti aktuālajai drošībai un kritiskajai domāšanai. “Digitālās nedēļas 2022” noslēdzošā diena – 25. marts – būs veltīta prasmēm un infrastruktūrai.

Līdztekus centrālajiem pasākumiem kampaņas partneri organizē daudzveidīgus tiešsaistes pasākumus, kas notiks visos Latvijas reģionos skolās, bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos, tādējādi bagātinot “Digitālās nedēļas” norisi. Ikvienam interesentam būs arī iespēja pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos.

Plašāka informācija par “Digitālās nedēļas” pasākumiem pieejama www.eprasmes.lv, kā arī, meklējot informāciju ar tēmturi #eprasmes.lv.

Papildu informācija:

Sintija Sila
LIKTA komunikācijas projektu vadītāja
T. 25990259
E-pasts: sintija@likta.lv