Digitālā asambleja 2022

21. un 22. jūnijā notiks Eiropas digitālās jomas vērienīgākais pasākums “Digitālā asambleja 2022”, ko organizē Eiropas Komisija sadarbībā ar Francijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē. Klātienes pasākumi tiek organizēti Tulūzā, vairākos no tiem būs iespējams piedalīties arī tiešsaistē.  Šī gada asamblejā īpaša uzmanība tiks pievērsta jautājumiem, kas saistīti ar ES suverenitāti un autonomiju. 

Ņemot vērā pašreizējo nemitīgi mainīgo situāciju pasaulē, Eiropa saskaras ar jautājumiem par vērtībām, sabiedrības izaicinājumu efektīvu risināšanu un labklājības nodrošināšanu iedzīvotājiem. Sarežģītajos apstākļos, kādus piedzīvojām, piemēram, Covid-19 pandēmijas laikā, ir pierādījies, ka tehnoloģijas palīdz nodrošināt ekonomisko stabilitāti un sabiedrības attīstību, vienlaikus veicinot jaunus sasniegumus veselības, enerģētikas un mobilitātes jomā. Tomēr pieaugošā paļaušanās uz tehnoloģijām ir izgaismojusi Eiropas atkarību no citiem reģioniem izejvielu, enerģijas un būtisko komponentu ziņā. 

Digitālajā asamblejā 2022 tiks diskutēts par šiem svarīgajiem jautājumiem un eksperti kopā ar dalībniekiem centīsies rast atbildes uz aktuālajiem jautājumiem mainīgas realitātes apstākļos un uz nākotnes izaicinājumiem. Pasākumu cikls sāksies ar četriem semināriem, tai sekos plenārsesija, kurā piedalīsies augsta līmeņa runātāji no digitālās nozares, politikas veidotāju un akadēmiskajām aprindām. 

21. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 12.30 notiks tiešsaistes seminārs par digitālajām prasmēm un Eiropas digitālās desmitgades mērķiem.

Digitālās asamblejas 2022 darba kārtība pieejama šeit.

Dalībai tiešsaistes pasākumos reģistrēties šeit.

Dalībai klātienes pasākumos reģistrēties šeit.

Plašāka informācija par visiem klātienes un tiešsaistes pasākumiem pieejama šeit.

Ja rodas papildu jautājumi, rakstiet uz e-pastu CNECT-DA2022@ec.europa.eu.

#digitalskills #DigitalEU #da22eu #EU2022FR