LIKTA

Projekts "Digital Innovation Network" – DIGINNO

Par projektu: Projekta “#R050 DIGINNO of Interreg Baltic Sea Region” (DIGINNO) mērķis ir veicināt digitālo ekonomiku un ātrāku digitālā vienotā tirgus izveidi Baltijas Jūras reģionā. Projekta uzdevums ir palīdzēt politikas veidotājiem, nozaru asociācijām un MVU efektīvāk ieviest digitālos risinājumus publiskajā un privātajā sektorā. Īpaša uzmanība projektā tiks veltīta IKT tehnoloģijām biznesā, lai sekmētu inovatīvus un sadarbspējīgus publiskos e-pakalpojumus un veidotu diskusiju par digitālā vienotā tirgus politiku Baltijas Jūras reģionā.

Projekta īstenošanas periods: 2017.gada 1.oktobris – 2020.gada 30.decembris

Projekta budžets:

 • Projekta apstiprinātais finansējums: 199 458.02 EUR
 • Plānotais nacionālais līdzfinansējums: 11 732.83 EUR
 • Kopējais projekta budžets: 234 656.50 EUR

Paredzamie projekta rezultāti:

 • Uzņēmumu digitalizācijas rīki MVU
 • 4 labās prakses G2B pārrobežu e-pakalpojumu piemēri (ietverot lietojamības analīzi)
 • Politikas rekomendācijas
 • Aktīvs pārnozaru digitalizācijas partnerības tīkls Baltijas Jūras reģionā

Projekta sadaļas:

WP1: Projekta vadība

WP2: Industrija 4.0 – industrijas digitālā transformācija

WP3: Pārrobežu G2B (government to business) publisko pakalpojumu digitalizācija

WP4: Partnerība digitālās politikas jomā Baltijas Jūras reģionā

Projekta partneri:

 • Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministrija (Igaunija) – vadošais partneris
 • Aalborg universitāte Kopenhāgenā (Dānija)
 • Acreo Swedish ICT (Zviedrija)
 • Baltijas Attīstības forums – BDF (Dānija)
 • Brønnøysund reģistru centrs (Norvēģija)
 • DIMECC (Somija)
 • Igaunijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācija – ITL (Igaunija)
 • Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija – LIKTA (Latvija)
 • Lietuvas inženiertehnisko nozaru asociācija – LINPRA (Lietuva)
 • Lietuvas IT asociācija INFOBALT (Lietuva)
 • Lietuvas Republikas Transporta un sakaru ministrija (Lietuva)
 • Lietuvas Republikas valdības birojs (Lietuva)
 • Polijas Elektronikas un telekomunikāciju tirdzniecības kamera (Polija)
 • Tallinas Zinātnes parks Tehnopol (Igaunija)
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Latvija)

Projekta asociētie partneri:

 • Ekonomikas ministrija (Latvija)
 • Finanšu ministrija (Somija)
 • ICT Norway (Norvēģija)
 • Norden Nordic Innovation (Norvēģija)
 • Swedish IT & Telecom Industries (Zviedrija)
 • Technology Industries of Finland (Somija)
 • Vācijas digitālā asociācija – BITKOM (Vācija)
 • Vācijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācija – BVMW (Vācija)
 • Zviedrijas Ekonomikas un reģionālās izaugsmes aģentūra (Zviedrija)
 • Zviedrijas inženierrūpniecības asociācija (Zviedrija)

 

e-CMR prototipa izstrāde

 

DINNOCAP

DINNOCAP ir atbalsts DIGINNO projekta laikā izveidoto rīku, risinājumu un ieteikumu praktiskai izmantošanai un ieviešanai, tādējādi optimizējot projekta ietekmi uz MVU digitālo transformāciju Baltijas jūras reģionā. Projekts balstīties uz tiem DIGINNO rīkiem un risinājumiem, par kuriem interese un kuru inovācijas potenciāls ir vislielākais.

DIGINNO
interreg

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tās satura izmantošanu.