Datu centru operators DEAC ir realizējis “zaļā biznesa” koncepciju, izmantojot 100% atjaunojamus enerģijas avotus

Šī gada maijā DEAC ir kļuvis par videi draudzīgu datu centru operatoru, kas izmanto 100% atjaunojamo enerģiju no Ziemeļejiropas vēja parkiem un tādējādi sper soli ceļā uz globāla ekonomikas dekarbonizācijas plāna īstenošanu.

Pieaugošais pieprasījums pēc datu centru, īpaši mākoņu, risinājumiem pēdējo gadu laikā rada lielu enerģijas patēriņu datu centros, kas negatīvi ietekmē klimatu. Fosilā kurināmā elektroenerģijas ražošana ir tieši saistīta ar oglekļa emisijām, tādēļ DEAC ir pārgājis uz atjaunojamiem enerģijas avotiem, lai samazinātu tā negatīvo ietekmi uz vidi.

Atmosfērā nonāk palielināta daudzuma siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas izraisa globālas klimata pārmaiņas. Šī problēma apvieno daudzas valstis, kas cenšas sasniegt kopīgu mērķi izmešu samazināšanā. saskaņā ar Parīzes vienošanos, IKT uzņēmumi visā pasaulē izstrādā jaunus zaļo tehnoloģiju risinājumus, lai līdz 2030. gadam tie kļūtu videi draudzīgi.

“Mēs jau esam uzlabojuši energoefektivitāti, modernizējot dzesēšanas sistēmas, uzstādot jumta dzesētājus un izveidojot jaunas karstā un aukstā gaisa ejas serveru telpās. Tagad, izmantojot arī elektroenerģiju, kas ražota no 100% atjaunojamiem enerģijas resursiem, DEAC, kā sociāli atbildīgs datu centru operators, veicina uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību un videi draudzīgu biznesu”, – komentē DEAC valdes priekšsēdētājs Andris Gailītis.

“Zaļā biznesa” koncepcija un ESG principu ievērošana (Environmental, Social, and Corporate Governance) nozīmē samazināt resursu patēriņu un negatīvo ietekmi uz vidi. Izmantojot zaļo enerģiju, uzņēmums veicina šīs koncepcijas attīstību. Pieaugošais pieprasījums pēc atjaunojamiem enerģijas avotiem sekmēs to izmaksu samazināšanos, stabilitātes palielināšanos un veicinās piekļūšanas iespējas, lai atbalstītu uzņēmējdarbības nepārtrauktību un attīstību.

DEAC jau vairāk nekā 20 gadus piedāvā saviem klientiem uzticamus IT risinājumus tirgū. Zaļā enerģija ir progresīvu tehnoloģiju neatņemama sastāvdaļa un svarīgs aspekts stabila biznesa attīstībai mūsdienās. Tagad uzņēmumi var realizēt “zaļā biznesa” koncepciju kopā ar datu centru operatoru DEAC, izvēloties to par IKT pakalpojumu sniedzēju.

PAR DEAC

DEAC – viens no lielākajiem neatkarīgajiem datu centru operatoriem Ziemeļeiropā, kas pieder Šveices investīciju infrastruktūras fondam, kuru pārvalda Quaero Capital. Kopā ar DLC, kas arī pieder Quaero Capital, DEAC piedāvā divas galvenās atrašanās vietas Rīgā un Viļņā. Papildus tam, DEAC ir pārstāvniecības lielākajās Centrāleiropas un Austrumeiropas pilsētās. DEAC apkalpo tūkstošiem klientu vairāk nekā 40 dažādās valstīs, sniedzot novatoriskus IT pakalpojumus, nodrošinot individuālu uzņēmējdarbības pieeju un jaunākās tehnoloģijas.

Kontaktinformācija medijiem
Irina Strahova, tirgzinības projektu vadītāja
istrahova@deac.eu, mob. +371 29789568