Datorprogrammu autortiesības

2020. gada aprīlī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijai (LIKTA) pievienojās biedrība “Datorprogrammu autortiesību apvienība” (DAA), tāpēc turpmāk LIKTA pārraudzīs datorprogrammu autortiesību jomu.

Ņemot vērā nozares tendences, šobrīd ekspertu galvenais fokuss ir mākoņpakalpojumi un citi ar mākoņdatošanu saistīti jautājumi. Lai veicinātu Latvijas uzņēmumu digitālo transformāciju, LIKTA organizēs vebināru ciklu par mākoņdatošanu.

Kontaktpersona:

Andris Melnūdris

LIKTA Ģenerāldirektors

E-pasts: direktors@likta.lv

VĒSTURE

DAA tika dibināta 2001. gadā, un tās mērķis bija datorprogrammu autortiesību aizsardzība un inovatīvas vides veicināšana Latvijā. DAA, sadarbībā ar valsts un starptautiskajām institūcijām, risināja intelektuālā īpašuma tiesības jautājumus, kā arī pārstāvēja sabiedrības un privāta sektora intereses šajā jomā.

Biedrībā darbojās 12 biedri, kuri ir lielākie Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas jomas uzņēmumi.

DAA galvenie darbības virzieni:

  • konsultatīvs un izglītojošs atbalsts uzņēmumiem, valsts iestādēm un sabiedrībai kopumā;
  • studentu izglītošana sadarbībā ar Latvijas augstskolām;
  • atbalsts tiesību aizsardzības iestādēm.

NODERĪGI