Centrālās un Austrumeiropas digitālā industrija pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām dalās savā redzējumā par ES digitālo programmu

Starpnozaru digitālās integrācijas veicināšana, kiberdrošības un uzticēšanās stiprināšana, ieguldījumu veicināšana digitālajās prasmēs un izglītībā, inovāciju un digitālo pakalpojumu veicināšana, labvēlīgas normatīvās vides veicināšana, ilgtspējas nodrošināšana un visbeidzot konkurētspējas un globālās partnerības veicināšana – tie ir galvenie elementi tālredzīgam redzējumam topošajai Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam, ko savā jaunākajā ziņojumā ES amatpersonām, formulējusi neformāla 11 Centrālās un Austrumeiropas valstu digitālās rūpniecības organizāciju koalīcija.

Ziņojums pieejams šeit.