CEE valstu pozīcija par Digitālo pakalpojumu aktu

Kopumā 14 organizācijas no 11 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm (Central Eastern Europe  – CEE), kas pārstāv tehnoloģiju nozares, Eiropas Komisijai iesniegušas priekšlikumus, kas būtu ņemami vērā, izstrādājot jauno Digitālo pakalpojumu akta regulējumu.

Eiropas Komisija ir uzsākusi darbu pie Digitālo pakalpojumu akta, kas ietvers Direktīvas par elektronisko tirdzniecību atkārtotu atvēršanu un jauna tirgus konkurences ex ante regulējuma ieviešanu. Digitālo pakalpojumu aktam būs liela ietekme uz visas Eiropas Savienības digitālās telpas darbību, tāpēc organizācijas no Centrāleiropas un Austrumiropas, kas pārstāv digitālo un progresīvo tehnoloģiju nozares uzņēmumus, kā arī nozares organizācijas un valdības pārstāvji, nolēma izveidot Digitālo koalīciju.

Kopīgā atzinumā viņi ir vērsušies pie Komisijas ar priekšlikumiem, kas būtu jāiekļauj gaidāmajās regulās. Priekšlikumus ir kopīgi sagatavojušas organizācijas no sekojošām valstīm: Bulgārijas (Nacionālā digitālā alianse), Horvātijas (HUP), Čehijas (ASE un SPCR), Igaunijas (ITL), Lietuvas (INFOBALT), Latvijas (LIKTA), Polijas (Digital Poland Association), Rumānijas (APDETIC un ANIS), Slovākijas (ITAS un SAPIE), Slovēnijas (Slovēnijas digitālā koalīcija) un Ungārijas (IVSZ).