Sociālie un sadarbības partneri, uzņēmumi un nozaru organizācijas parakstījušas memorandu, apņemoties veidot Latvijā efektīvu un ilgtspējīgu publisko iepirkumu sistēmu, kas nodrošina godīgas konkurences apstākļus un taisnīgas iespējas ikvienam komersantam. Memorandu kopumā parakstīja 16 organizācijas un uzņēmumi: Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), Latvijas būvuzņēmēju partnerība, Latvijas […]

Sadarbībā ar Eiropas IKT nozaru asociācijām un citām nozaru organizācijām Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) ir paudusi viedokli par vairākām Eiropas likumdošanas iniciatīvām. Pirmkārt: izstrādājot ES Digitālo pakalpojumu aktu (DSA jeb Digital Service Act), neieviest lielāku birokrātiju Eiropas uzņēmumiem un sekmēt vienotā digitālā tirgus pilnveidošanu, stiprinot standartizētus un funkcionējošus procesus visā Eiropā. Tādējādi tiks […]

LIKTA sadarbībā ar Latvijas Universitātes inovāciju centru (LUMIC) un citiem partneriem uzsāk Baltijas virtuālo prakšu projektu, kura ietvaros būs pieejama digitālo prasmju programma 4 tēmās un virtuālās prakses Baltijas valstu organizācijās un uzņēmumos. Š.g. 17.jūnijā tiks izziņota pieteikšanās, sekojiet informācijai LIKTA sociālo tīklu kontos! Šobrīd tiem, kas meklē jaunas prasmes, trūkst praktiskas (learning by doing) […]

Pasaules Ekonomikas forums veic Latvijas uzņēmumu aptauju, kas ir “Globālās konkurētspējas ziņojuma” galvenā sastāvdaļa. Ziņojums ir plaši atzīts pasaulē kā vadošais konkurētspējas novērtējums vairāk nekā 130 valstīs. Aicinām aizpildīt aptaujas formu (skat. zemāk), lai sekmētu adekvātu Latvijas atspoguļojumu Globālās konkurētspējas ziņojuma 2021 indeksā! Aizpildītās formas lūgums sūtīt office@likta.lv un mdvornikova@sseriga.edu.  Aptaujas anketa >>

Virtuālajām robežām starp valstīm jāpaliek atvērtām, datiem, ko valstis apkopo, ir jābūt viegli pieejamiem, datu aizsardzības pasākumiem jābūt samērīgiem, lai veicinātu datu izmantošanu. Tikai tādā veidā var izveidot dinamisku datu ekonomiku, kas palielinās valstu konkurētspēju, uzskata Baltijas valstu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) sektora asociācijas. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), Lietuvas asociācija Infobalt […]

Centrālās un Austrumeiropas valstu vadošās digitālo tehnoloģiju asociācijas un citas organizācijas pauž vienotu nostāju attiecībā uz autordarbu finansēšanas sistēmu, kuras pamatā Eiropas Savienībā joprojām ir datu nesēju nodevas. Pozīcijas mērķis ir stiprināt digitālā vienotā tirgus ideju mūsu reģionā un visā Eiropas Savienībā, aicinot veidot vienotu politikas vidi, kas piemērota mūsdienu Eiropai. Ir acīmredzams, ka pašreizējā […]

Iedzīvotāju digitālajām prasmēm ir būtiska loma Latvijas turpmākajā ekonomiskajā attīstībā. Ņemot vērā tehnoloģiju straujo ienākšanu mūsu ikdienā un darbā, par šo iemaņu pilnveidošanu ir jārūpējas nepārtraukti un mērķtiecīgi, turklāt jāmācās visām sabiedrības grupām. Ar šādu atziņu izskanējusi ikgadējā informatīvi izglītojošā kampaņa “Digitālā nedēļa 2021”, kuras mērķis bija rosināt Latvijas iedzīvotājus aktīvāk apgūt digitālās prasmes. “Norisinoties […]

Aicinām piedalīties tiešsaistes konferencē “Baltic’s opportunity to become Data Economy leaders in EU”, kas notiks š.g. 24.martā plkst. 11:00-13:40 – Digitālās nedēļas 2021 ietvaros.  Pasākumu organizē Baltijas valstu vadošās IKT nozares asociācijas – Infobalt asociācija no Lietuvas, ITL asociācija no Igaunijas un LIKTA no Latvijas, sadarbībā ar Microsoft. Pasākuma mērķis ir diskutēt par datu ekonomikas […]

Kaut arī darbs IKT nozarē lielākoties ir labi apmaksāts un mūsdienās tehnoloģiju zināšanas noder gandrīz jebkuras nozares speciālistam, Latvijā sieviešu īpatsvars IKT jomā joprojām ir neliels. Lai akcentētu sieviešu sasniegumus un potenciālu darboties tehnoloģiju jomā, Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociācija (LIKTA) un biedrība Riga TechGirls Starptautiskajā sieviešu dienā 8. martā parakstīs sadarbības memorandu. Tas paredz […]

Šogad 1. februārī aprit 10 gadi, kopš Latvija tikusi pati pie savas nacionālās CERT (Computer Emergency Response Team) komandas, kuras uzdevums ikdienā ir rūpēties par valsts kibertelpas drošību. Šo 10 gadu laikā manāmi audzis ir ne vien CERT.LV apstrādāto incidentu skaits, bet arī starptautiskā pieredze un tehniskās kiberspējas. “No nelielas komandas ar pieticīgiem resursiem esam […]