Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) 2021.gada 12. jūlijā parakstīja Līguma  Nr. 1.2.2.3/16/I/002 (05.12.2016.) par ES fonda projekta „Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” īstenošanu grozījumus Nr.2 ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA). Līguma grozījumi paredz projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 31.decembrim. Grozījumu ietvaros tika palielināti arī […]

Ceturtdien, 17. jūnijā, aizvadīta ekspertu diskusija Latvijas Universitātes (LU) pasākumu cikla Inovāciju pēcpusdienas ietvaros. Šoreiz diskusija tika veltīta zināšanām un praksei digitālo prasmju pilnveidē, ne vien aktualizējot mūsdienu attālinātā laika izaicinājumus, bet arī atklājot pieteikšanos jaunajai programmai “Virtuālās prakses Baltijā”, kuru Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) īstenos sadarbībā ar LU un partneriem Lietuvā […]

Ceturtdien, 17. jūnijā, no plkst. 14.00 līdz 15.30 norisināsies Inovāciju pēcpusdiena “Virtuālās prakses”, kurā eksperti un nozares profesionāļi diskutēs par mūsdienīgu zināšanu apguvi un profesionālo praksi digitālo prasmju pilnveidei. “Inovāciju pēcpusdienā aktualizēsim tēmas, kuras strauji ienāca mūsu dzīvē, atnesot jaunas vēsmas gan izglītības jomā, gan arī nepieciešamajās kompetencēs un darba tirgū kopumā. Runāsim par attālināto […]

Sociālie un sadarbības partneri, uzņēmumi un nozaru organizācijas parakstījušas memorandu, apņemoties veidot Latvijā efektīvu un ilgtspējīgu publisko iepirkumu sistēmu, kas nodrošina godīgas konkurences apstākļus un taisnīgas iespējas ikvienam komersantam. Memorandu kopumā parakstīja 16 organizācijas un uzņēmumi: Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), Latvijas būvuzņēmēju partnerība, Latvijas […]

Sadarbībā ar Eiropas IKT nozaru asociācijām un citām nozaru organizācijām Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) ir paudusi viedokli par vairākām Eiropas likumdošanas iniciatīvām. Pirmkārt: izstrādājot ES Digitālo pakalpojumu aktu (DSA jeb Digital Service Act), neieviest lielāku birokrātiju Eiropas uzņēmumiem un sekmēt vienotā digitālā tirgus pilnveidošanu, stiprinot standartizētus un funkcionējošus procesus visā Eiropā. Tādējādi tiks […]

LIKTA sadarbībā ar Latvijas Universitātes inovāciju centru (LUMIC) un citiem partneriem uzsāka Baltijas virtuālo prakšu projektu, kura ietvaros ir pieejama digitālo prasmju programma 4 tēmās un virtuālās prakses Baltijas valstu organizācijās un uzņēmumos.  Šobrīd tiem, kas meklē jaunas prasmes, trūkst praktiskas (learning by doing) apmācību programmas. Uzņēmumi reti pieņem darbā nepieredzējušus darbiniekus, tādēļ virtuālā prakse […]

Lai skaidrotu dažādu IT risinājumu praktisko  pielietojumu ikdienā, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) izglītojošās iniciatīvas “Gudrā Latvija” otrā posma ietvaros martā un aprīlī bija iespēja sekot līdzi tiešsaistes semināru ciklam uzņēmējiem.  Ciklā tika iekļauti četri tiešsaistes semināri, kas veltīti tādām  patlaban aktuālām tēmām kā e-dokumentu pielietojums biznesa procesu efektivitātes palielināšanai, drošas autentifikācijas un […]

Virtuālajām robežām starp valstīm jāpaliek atvērtām, datiem, ko valstis apkopo, ir jābūt viegli pieejamiem, datu aizsardzības pasākumiem jābūt samērīgiem, lai veicinātu datu izmantošanu. Tikai tādā veidā var izveidot dinamisku datu ekonomiku, kas palielinās valstu konkurētspēju, uzskata Baltijas valstu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) sektora asociācijas. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), Lietuvas asociācija Infobalt […]

Centrālās un Austrumeiropas valstu vadošās digitālo tehnoloģiju asociācijas un citas organizācijas pauž vienotu nostāju attiecībā uz autordarbu finansēšanas sistēmu, kuras pamatā Eiropas Savienībā joprojām ir datu nesēju nodevas. Pozīcijas mērķis ir stiprināt digitālā vienotā tirgus ideju mūsu reģionā un visā Eiropas Savienībā, aicinot veidot vienotu politikas vidi, kas piemērota mūsdienu Eiropai. Ir acīmredzams, ka pašreizējā […]

LIKTA aicina biedrus apmeklēt semināru  “No Vispārīgās datu aizsardzības regulas līdz Mākslīgā intelekta regulai” Kad? 13. maijā Kur? Tiešsaistē Cikos? 15:00-17:00 Ir pagājuši pieci gadi, kopš ir pieņemta Vispārīgā datu aizsardzības regula. 21. aprīlī Eiropas Komisija publicēja Mākslīgā intelekta regulas priekšlikumu, kas paredz jaunas prasības saistībā ar datu apstrādi, izmantojot Mākslīgā intelekta sistēmas. Kādi datu […]