Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) biedrs – Baltijas e-dokumentu un elektronisko datu aprites uzņēmums “Telema” – izstrādājis jaunu risinājumu produktu datu pārvaldībai “Telema PDS” (Product Data Sync). 2020. gadā “Telema” veica Baltijas mazumtirdzniecības piegādātāju pētījumu, apzinot vairāk nekā 500 uzņēmumu. Mērķis bija izzināt procesus, kas ražotājiem, izplatītājiem un vairumtirgotājiem atņem laiku un kavē […]

Š.g. 21. un 22.aprīlī Biznesa augstskola Turība tiešsaistē rīko XXII Starptautisko zinātnisko konferenci MĀKSLĪGAIS INTELEKTS UN ZAĻĀ DOMĀŠANA. No virtuālā asistenta SIRI līdz bezpilota automašīnām – mākslīgā intelekta (AI) risinājumi mūsu ikdienā ienāk aizvien straujāk. Lai gan zinātniskā fantastika bieži ilustrē AI kā robotus ar cilvēku īpašībām, AI var ietvert jebko, tostarp inovatīvus risinājumus, kas […]

Failiem.lv platformā ir ieviesta jauna iespēja – parakstīt saglabātos dokumentus ar Latvijas valsts nacionālo ID karti vai “eParaksts mobile” un droša koplietošana ar citām personām, kam jāparaksta dokumenti, izmantojot drošu un oficiāli atzītu e-paraksta veidu. Funcionalitāte ir pieejama visiem Latvijas iedzīvotājiem bezmaksas – gan glabāšana Failiem.lv, gan valsts nacionālo eParaksta IT risinājumu un metožu izmantošana. […]

Elektronikas un datorzinātņu institūts organizē tiešsaistes pasākumu 15. aprīlī uzņēmumiem, īpaši mazajiem un vidējiem, kuri strādā ražojošajās nozarē – “DIH kā MVU digitālās transformācijas veicinātājs” DIH-World Community Days ietvaros. Virtuālās tikšanās laikā ar Eiropas un Latvijas ekspertiem, uzņēmējiem būs iespēja saņemt apkopotu informāciju par industrijas 4.0 attīstības un ietekmes tendencēm, Digitālās inovācijas centra atbalsta mehānismiem […]

LIKTA biedri SIA “IT kompetences centrs” ir izsludinājis jaunu pētījumu projektu atlasi un uzņēmumiem ir iespēja saņemt atbalstu IT nozares pētniecības projektu īstenošanā. Pētniecības projektus var iesniegt komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomā – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Atbalstāmie pētniecības virzieni: Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas; Dabīgās valodas tehnoloģijas. Pētniecības projektu atlases izsludināšanas […]

Sākoties attālinātajam mācību procesam, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” akadēmiskais personāls, kuru bērni mācās vispārizglītojošajās skolās, konstatēja vispārizglītojošo skolu pedagogu neatbilstošu prasmju līmeni mācību procesa nodrošināšanai attālināti, izmantojot video konferenču rīkus. Lai uzlabotu radušos situāciju, RISEBA izrādīja iniciatīvu un izstrādāja bezmaksas kursus pedagogiem “Digitālais atbalsts Latvijas skolotājiem”. 2021. gada janvāra sākumā aicinājums piedalīties kursos […]

Automatizēta tulkošanas risinājuma “TerraLexicon” izstrādi noslēguši sadarbības uzņēmumi “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” (Latvija) un “Regio” (Igaunija). Pakalpojums vērsts uz ģeogrāfisko nosaukumu tulkošanu tieši vektorgrafikas failā un pieejams vietnē www.terralexicon.eu. Pieejamie tulkošanas rīki nespēj tulkot ģeogrāfiskos nosaukumus, tādēļ tulkošana jāveic manuāli, padarot to dārgu augsto darbaspēka izmaksu dēļ. Tā kā abas karšu izdevniecības jau ilgu laiku […]

2020. gadā Telema sistēma apstrādājusivairāk nekā 18 miljonus elektronisko komercdokumentu. Viena e-dokumenta apstrādē tiek ietaupītas vidēji 20 minūtes. Balstoties datos par mazumtirdzniecības vidējām algām, var secināt, ka Telema klientiem ietaupījusi 60 miljonus eiro. Elektroniskais dokuments (e-dokuments) ir dokumenta mašīnlasāmā forma ar tādu pašu juridisko spēku kā papīra dokumentam. Būtiskākais ieguvums, izmantojot mašīnlasāmus elektroniskus dokumentus, ir […]

Nostiprinot pozīcijas datu centru un mākoņpakalpojumu biznesā, kā arī izvērtējot Latvijas un eksporta klientu vajadzības, tehnoloģiju un izklaides uzņēmums Tet paplašina datu centru, investējot 1,4 miljonus eiro. Savukārt, lai ikviens varētu iepazīties ar “vietu, kur glabājas mākoņi”, kā arī datu centra uzbūvi un funkcionalitāti, Tet ir izveidojis virtuālo 360 grādu tūri Latvijā vienīgajam TIERIII sertificētajam […]

meetup

Pirms 20 gadiem dzimušās spējās jeb iteratīvās izstrādes (agile) vērtības šodien ir īpaši nozīmīgas, lai uzņēmumi veiksmīgi pielāgotos mainīgajiem apstākļiem tirgū un saglabātu komandas darba nepārtrauktību arī strādājot attālināti. Augstu vērtētie agile ieguvumi – elastība, caurspīdīgums un ātrums – šajā nenoteiktības periodā ir ļoti būtiski. “Krīzes beigās uzvarētāji būs tie, kuri spēs pasūtītājam vai mērķauditorijai […]