LIKTA

Biedri

Un

Partneri

LIKTA apvieno nozares vadošos uzņēmumus un organizācijas, kā arī IKT profesionāļus – kopumā vairāk nekā 140 biedrus.  Izmantojot asociācijai pieejamos resursus, tās biedriem ir iespēja iegūt un panākt to, ko individuāli izdarīt ir ļoti grūti.
 
LIKTA biedru ieguvumi:
  • virzīt konkrētus jautājumus un iniciatīvas valsts institūcijām, privātā sektora organizācijām  un Latvijas sabiedrībai;
  • līdzdalība darba grupās
  • iespēja iegūt ar IKT nozari saistīto informāciju un datus, līdz ar to – operatīvi reaģēt ikvienā situācijā;
  • iespēja piedalīties LIKTA biedru organizētajos pasākumos, kursos un semināros, kopīgi realizēt projektus, tādējādi parezentējot savu uzņēmumu valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, partneriem un klientiem;
LIKTA ir parakstījusi sadarbības memorandus ar visām galvenajām ar IKT nozari saistītajām valsts institūcijām, tostarp Satiksmes ministriju (SM), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), Ekonomikas ministriju (EM), tādējādi proaktīvi nodrošinot nozares iniciatīvu virzīšanu, kā arī ciešu sadarbību nozari ietekmējošo likumdošanas normu izstrādē.
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) apvieno vairāk kā 40 IKT profesionāļus – asociētos biedrus.