meetup

Bezmaksas tikšanās ar agile treneri no Barselonas

Pirms 20 gadiem dzimušās spējās jeb iteratīvās izstrādes (agile) vērtības šodien ir īpaši nozīmīgas, lai uzņēmumi veiksmīgi pielāgotos mainīgajiem apstākļiem tirgū un saglabātu komandas darba nepārtrauktību arī strādājot attālināti. Augstu vērtētie agile ieguvumi – elastība, caurspīdīgums un ātrums – šajā nenoteiktības periodā ir ļoti būtiski. “Krīzes beigās uzvarētāji būs tie, kuri spēs pasūtītājam vai mērķauditorijai piedāvāt nepieciešamo produktu ar personīgi pielāgojamām iespējām īstajā laikā un veidā. Agile domāšanas veids ir šo panākumu atslēga,” ir pārliecināts Tet agile treneris Andris Aišpurs.

Agile ir radikāli mainījis programmatūras izstrādes procesu un kļuvis par normu informāciju tehnoloģiju nozarē. “Tet pielietojam agile metodes gan IT izstrādes komandās, gan pakalpojumu ierīkošanas procesu uzlabošanā. Iedzīvinām agile domāšanas veidu arī citos procesos, identificējot mūsu klientu un darbinieku vajadzības, meklējot tām atbilstošus risinājumus un tiecoties saņemt pilnvērtīgu atgriezenisko saiti,” stāsta Andris Aišpurs.

Vienlaikus agile veiksmīgi tiek izmantots dažādās uzņēmējdarbības jomās, piemēram, būvniecības vadībā, inženierzinātnēs, aviācijas un kosmosa nozarēs, kā arī farmācijā un militārajā nozarē. Covid-19 vakcīnu operatīvā izstrāde un izplatīšana ir lielisks pasaules piemērs, kā agile var mainīt ierasto procesu efektivitāti un ātrumu, šajā gadījumā – arī glābjot cilvēku dzīvības. No biznesa viedokļa tas ir labs piemērs piegādes ķēdes un risku pārvaldībai, tai skaitā aktīvai testēšanai dažādos attīstības posmos.

Kāpēc agile ir tik aktuāls tieši šajā laikā?

  1. Agile pieeja ļauj būt elastīgiem, jo darbs ir plānots mazākās daļās un īsākam laika periodam. Tādējādi ir viegli pārorientēties, kad situācija strauji mainās un jāpielāgo prioritātes, kā tas jo īpaši bieži notiek koronavīrusa krīzes laikā.
  2. Agile domāšanai raksturīga nemitīga uzmanības noturēšana uz jauninājumiem, t.sk. klientu vajadzību un vēlmju apmierināšanai. Agile domāšana un metodes var palīdzēt daudz ātrāk un produktīvāk attīstīt inovācijas, kas konkrētajā brīdī ir nepieciešamas sabiedrībai un klientiem.
  3. Komandu pašorganizēšanās un ātrāka lēmumu pieņemšana. Pašorganizācija un komandu spēja uzņemties atbildību ir spilgta agile iezīme. Netiek zaudēts laiks, gaidot vadītāju saskaņojumus vairākos līmeņos, kā tas nereti notiek birokrātiskās struktūrās. Covid-19 krīzes radītais spiediens uz klientu un lietotāju vajadzībām reaģēt nekavējoties arvien pastiprina pašorganizācijas nozīmi.
  4. Darba ritma nepārtrauktība un virzība, ko nodrošina agile darba organizācijas principi un regulārie notikumi. Agile raksturīgi rituāli, kas arī psiholoģiski nodrošina stabilitātes sajūtu, ka neatkarīgi no ārējiem apstākļiem process turpinās.
  5. Arvien biežāk uzņēmumu fokusā ir cilvēks – uzņēmuma darbinieks un viņa labsajūta savā darbā vidē. Arī agile manifestā cilvēki un to savstarpējā sadarbība izvirzīti augstāk par rīkiem, procesiem un dokumentiem. Cilvēki ir tie, kas rada un nepārtraukti uzlabo produktus, apmierinot mainīgās klientu vajadzības, savukārt rīki, procesi un dokumenti ir tikai atbalsta mehānismi šajā darba procesā.

Agile ir ievērojami mainījis programmatūras izstrādes procesu un kļuvis par normu izstrādātājiem. Kā jebkurā jomā, ar laiku rodas jauni izaicinājumi un procesa uzlabojumi ir daļa no darba metodes. Tādēļ otrdien, 19.janvārī, plkst. 18.00 Tet sadarbībā ar GEDVILLO Consulting piedāvā tiešsaistes tikšanos ar agile treneri no Barselonas Gilemu Hernandezu Solu (Guillem Hernández Sola), lai diskutētu par to, kādēļ daļa izstrādātāju zaudē uzticību agile metodēm, kā mainīt domāšanas veidu, lai agile un scrum principi darbotos efektīvi un palīdzētu komandām un izstrādātājiem ikdienas darbā. Pasākums notiks angļu valodā. Plašāka informācija par bezmaksas mītapu un reģistrāciju dalībai: http://bit.ly/TetMeetup   

Plašākai sabiedrībai agile kļuva zināms, kad vairāki IT nozares entuziasti parakstīja agile manifestu 2001.gadā, satiekoties ASV štata Jutā slēpošanas kūrortā. Manifests paredz, ka par būtiskāko programmatūras izstrādē tiek izvirzīti cilvēki un viņu mijiedarbība, strādājoša programmatūra, kopsadarbība ar pasūtītāju un reaģēšana uz izmaiņām. Šī metode tika atbalstīta IT cilvēku vidū kā pretstats neefektīvai un pārāk laikietilpīgai ūdenskrituma metodei. Agile ir domāšanas veids, kura pamatā ir gatavība pārmaiņām un elastība. Tas nozīmē, ka mērķis, kas ir jāsasniedz, ir iezīmēts, bet darbības, ar ko tas ir sasniedzams, var mainīties, izvērtējot vajadzības salīdzinoši mazos laika posmos.

Andris Aišpurs: “Tet savu agile ceļojumu iesāka pirms aptuveni diviem gadiem. Jau redzam būtiskus uzlabojumus mūsu procesos un darbības rezultātos un esam ceļā uz to, lai agile domāšanas veids arvien vairāk caurstrāvotu mūsu uzņēmuma procesus un komandas darbu. Tet pirmajā vietā ir cilvēks, viņa dzīves kvalitātes uzlabošana, radot tehnoloģiskus risinājumus cilvēku ikdienas vajadzībām gan darbā, gan mājās. Mēs nebaidāmies no izaicinājumiem, esam elastīgi un atvērti sadarbībai.”