maksligais-intelekts

Tiešsaistē pieejams mākslīgā intelekta kurss latviešu valodā

LIKTA biedrorganizācija IT Izglītības fonds Start(IT) ar kampaņas saukli #DomāUzPriekšu aicina interesentus pieteikties mākslīgā intelekta kursiem “Elements of AI”, kas no 6.maija ikvienam ir pieejami tiešsaistē latviešu un angļu valodā.

 

Studiju kursa pildīšanai nav nepieciešamas priekšzināšanas par MI vai programmēšanas prasmes. Tā apguve prasa vidēji 25 – 30h, ko ikviens var pildīt sev brīvā laikā un savā tempā, tam nav noteikta uzsākšanas vai noslēguma laika. Kursam ir sešas daļas un 25 uzdevumi, kas sniedz ieskatu MI pamata metodēs. Pēc studiju kursa beigšanas ikviens varēs izprast būtiskākos MI aspektus, kritiski spriest par MI jautājumiem un apgalvojumiem, tādējādi uzlabojot savas digitālās prasmes un zināšanas darbam ar MI risinājumiem.

Studiju kursa adaptācijā piedalījās Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), kas ir atbildīga ne tikai par kursa tehnisko uzraudzību Latvijā, bet arī par studiju kredītpunktu piešķiršanu gan saviem studentiem, gan ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kas varēs pieteikties RTU mūžizglītības sertifikātam.

Start(IT), kas ir oficiālais “Elements of AI” partneris Latvijā kopā ar RTU, ir izvirzījis mērķi kursa apguvē iesaistīt vismaz 1% Latvijas sabiedrības. Lai sasniegtu mērķi, Start(IT) aicina IKT nozares pārstāvjus dalīties ar informāciju. https://www.facebook.com/startitlv/videos/2582682821992811/

“Elements of AI” ir pieejams bez maksas, tā autori ir tehnoloģiju uzņēmums Reaktor un Helsinku Universitāte. Kursu finansē Somijas valdība Somijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē 2019. gada ietvaros. Tulkojumu ES valodās nodrošina Eiropas Komisija.

Kopš “Elements of AI” izveides 2018. gada pavasarī tam reģistrējušies 400 000 cilvēku no vairāk nekā 170 valstīm. 25% no tiem, kas reģistrējušies, ir virs 45 gadiem, 40% ir sievietes. Helsinku Universitātē, kura ir viena no kursa autorēm, datorzinātņu studiju programmās par 80% pieaudzis sieviešu pieteikumu skaits. 

Lai interesentus plašāk iepazīstinātu ar kursa saturu un ieguvumiem, 6.maijā norisinājās atklāšanas pasākums, kurā piedalījās LR Valsts prezidents Egils Levis, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rektors Leonīds Ribickis, IT Izglītības fonda – Start(IT) izpilddirektore Evija Celma, Accenture MI novirziena vadītājs ziemeļvalstīs Maksims Naumovs un RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāns Agris Ņikitenko. Tika prezentēts arī uzņēmuma Accenture sadarbībā ar SKDS veiktais pētījums par sabiedrības attieksmi pret tehnoloģijām, proti, – ko cilvēki ikdienā vēlas no tehnoloģijām.

Pēc prezentācijas notika ekspertu diskusija “Kā cilvēki un MI, strādājot kopā, var radīt labāku nākotni?”. Diskusijai pievienojās pārstāvji no Valsts kancelejas un vieni no kursa autoriem Somijas tehnoloģiju uzņēmums Reaktor

“Kopā ar fonda valdes locekļiem jau kopš 2019. gada ziemas meklējām veidus, kā pēc iespējas plašākai Latvijas sabiedrībai palīdzēt izprast, kas ir mākslīgais intelekts, kā tas ietekmēs mūsu katra ikdienu, kā no tā nebaidīties, bet sadarboties. Atradām Somijā izstrādātu bezmaksas studiju kursu, kuru var apgūt vidēji 25 h laikā un saņemt par to sertifikātu. Kopā ar vīru sākām jauno kursu, par ko ir ļoti pozitīvi izteikušies pasaulē zināmi cilvēki un līderi. Ļoti novērtējām tā dizainu, struktūru un to, cik ļoti vienkāršā veidā tas ļauj apgūt tik šķietami sarežģītu tēmu. Tāpēc esmu ļoti gandarīta, ka mēs kā IT Izglītības fonds – Start(IT) esam kļuvuši par oficiālajiem studiju kursa partneriem”, tā Evija Celma, IT Izglītības fonda izpilddirektore.

“Šī sadarbība ir lieliska iespēja pievienoties Eiropas mēroga mākslīgā intelekta zināšanu tīklam, kas papildina RTU esošo piedāvājumu mākslīgā intelekta studiju kursu un pētniecības jomā. Studiju kursa apgūšana plašam interesentu lokam ļaus kvalitatīvi jaunā līmenī izprast mākslīgā intelekta nozīmi, iespējas un izaicinājumus un pavērs apvāršņus tālākizglītībai un mākslīga intelekta praktiskais izmantošanai,” saka Jānis Grabis, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Informācijas tehnoloģijas institūta direktors.

Somijas prezidentūra Eiropas Savienības (ES) Padomē 2019.gadā nolēma ieguldīt iedzīvotāju prasmju turpmākajā pilnveidē, tāpēc vēlas tiešsaistes studiju kursu izveidot brīvi pieejamu visās oficiālajās ES valodās. Iniciatīvu atbalsta Somijas tehnoloģiju industrijas simtgades fonds. Valodu tulkojumu nodrošina Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Sakaru tīklu, satura un tehnoloģijas ģenerāldirektorātu.

IT Izglītības fonda projekts Start(IT) ir sociāls izglītības projekts, kura mērķis ir attīstīt cilvēku digitālās prasmes. Start(IT) bez maksas piedāvā apgūt datoriku un programmēšanas pamatus portālā www.startit.lv. Fonda dibinātāji ir Accenture, RTU un MAK IT. Atbalstītāji – Latvijas Mobilais Telefons, eazyBI, Emergn, VEFRESH, Reihmanis & Partneri. Fonda sadarbības partneri ir Codelex, VISMA, RIGA COMM, Baltic3D.eu, Latvijas Universitāte, Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Informātikas skolotāju asociācija, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas 22. vidusskola, “Skola2030”, Valsts izglītības satura centrs un Transporta un sakaru institūts.

Vairāk informācijas:

Evija Celma
Nodibinājums IT Izglītības fonds, izpilddirektore
Tālr. 29660930
E-pasts: evija.celma@startit.lv