Baltijas virtuālo prakšu projekts

LIKTA sadarbībā ar Latvijas Universitātes inovāciju centru (LUMIC) un citiem partneriem laikā no 2021. gada jūnija līdz 2022. gada decembrim īstenoja Baltijas virtuālo prakšu projektu, kura ietvaros interesentiem tika piedāvāta digitālo prasmju programma 4 tēmās un virtuālās prakses Baltijas valstu organizācijās un uzņēmumos.

Projekts aktualizēja problēmu, ka šobŗīd tiem, kas ir ieinteresēti profesionālajā attīstībā un kvalifikācijas paaugstināšanā, trūkst praktiskas (learning by doing) apmācību programmas. Apmācību programma tika izstrādāta ar mērķi paaugstināt vispārējo digitālo prasmju līmeni visā Baltijā, ņemot vērā, ka joprojām ir ļoti maz cilvēku, kuriem ir augsts digitālo prasmju līmenis (zināšanas un prasmes datu analīzē, izpratne par mākslīgā intelekta risinājumiem, programmēšanas prasmes u.c.).

Projekta laikā kursus apguva 12 000 cilvēku no visām trīs Baltijas valstīm, savukārt praktiskas zināšanas virtuālajās praksēs apguva 4325 cilvēki.

Šobrīd visi kursi ir pieejami apguvei pašmācības ceļā:

  • Biznesa un datu analīze (ar Power BI): datu izgūšana, biznesa atskaišu sagatavošana un vizualizācija, biznesa scenāriju analīze. 
  • Programmu un lietotņu izstrāde (bezkoda programmēšana ar Power BI)uzņēmuma iekšējo procesu automatizēšana, lietotņu izstrāde darba virsmām un mobilajiem telefoniem. 
  • Python programmēšanas pamati: Python programmēšanas valodas apguve. 
  • Microsoft 365 administrēšanas pamati: Microsoft 365 mākoņpakalpojumi, šo pakalpojumu patstāvīga administrēšana un uzturēšana. 

Plašāka informācija par kursiem:

1.Biznesa un datu analīze

Šajā kursā iespējams apgūt prasmes darbā ar datiem, piemēram, datu vizualizāciju un analīzi, mākoņdatošanas pamatus un to pielietojumu biznesa attīstībai, kā arī iemaņas darbā ar Microsoft platformu Power BI un citas pamatzināšanas, kas palīdzēs efektīvi izmantot datus ikvienā jomā. Pēc kursa apgūšanas izglītojamie pārzina datu importēšanas, datu tīrīšanas un modelēšanas darbības un prot veikt dinamisko un scenāriju analīzi, kas ir būtiski biznesa vidē.

2.Programmu un lietotņu izstrāde

Šajā kursā izglītojamie apgūst zināšanas par tādu lietotņu un programmu izstrādi, kas ļauj vienkāršot un automatizēt uzņēmuma ikdienas procesus daudz efektīvākai un veiksmīgākai uzņēmuma darbībai. Kursa dalībnieki iemācās pārvaldīt robotikas procesu automatizācijas rīku Power Automate un lietotņu izstrādes rīku PowerApps, kā arī apgūst prasmi strādāt ar sarunbotu izstrādes rīku Power Virtual Agents.

3.Python

Šajā kursā izglītojamie apgūst zināšanas par Python programmēšanas valodu. Python programmēšanas valoda satur daudzas datu analīzes paketes un var ievērojami palielināt produktivitāti. Kursa dalībnieki iemācās rakstīt Python kodu, atpazīt Python atbalstītos datu tipus un izveidot Python kodu, kas loģiski atrisina konkrētu problēmu.

4.Microsoft 365 administrēšana.

Microsoft 365 ir viens no populārākajiem produktivitātes mākoņpakalpojumiem, kas nodrošina inovatīvu un inteliģentu pieredzi un uzticamu platformu, lai palīdzētu cilvēkiem un uzņēmumiem paveikt vairāk. Kursa dalībnieki iegūs zināšanas par to, kā pārvaldīt savu Microsoft 365 nomnieku, tostarp konfigurāciju un nomnieka pakalpojumu pārvaldību. Izglītojamie uzzinās vairāk par  Microsoft 365 produktu funkcionalitāti, tostarp Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft Teams, Microsoft Power Platform un dažādu ierīču pārvaldības iespējām, par to, kā plānot un ieviest Azure AD Connect, kā pārvaldīt sinhronizētās identitātes un kā ieviest paroļu pārvaldību pakalpojumā Microsoft 365, izmantojot daudzfaktoru autentifikāciju un pašapkalpošanās paroļu pārvaldību. Visbeidzot – kā veikt uzņēmuma attīstības plānošanu, izmantojot Microsoft 365  modernos pārvaldības līdzekļus.

Mācību materiāli būs pieejami angļu valodā. Lai varētu mācīties, jābūt pamatprasmēm darbā ar Microsoft Office programmatūru. 

Mācību dalībnieki pēc eksāmena veiksmīgas nokārtošanas saņems apliecinājumu par mācību vielas apguvi.

2023. gadā plānojam rīkot jaunus digitālo prasmju pilnveides kursus, tai skaitā kursus par mākslīgā intelekta risinājumiem. Sekojiet informācijai LIKTA mājaslapā un LIKTA sociālajos tīklos.

Projekts tiek īstenots ar Microsoft Philanthropies grantu programmas atbalstu.