Baltijas virtuālo prakšu projekts

LIKTA sadarbībā ar Latvijas Universitātes inovāciju centru (LUMIC) un citiem partneriem uzsāk Baltijas virtuālo prakšu projektu, kura ietvaros būs pieejama digitālo prasmju programma 4 tēmās un virtuālās prakses Baltijas valstu organizācijās un uzņēmumos. Š.g. 17.jūnijā tiks izziņota pieteikšanās, sekojiet informācijai LIKTA sociālo tīklu kontos!

Šobrīd tiem, kas meklē jaunas prasmes, trūkst praktiskas (learning by doing) apmācību programmas. Uzņēmumi reti pieņem darbā nepieredzējušus darbiniekus, tādēļ virtuālā prakse var sniegt tik nepieciešamo pieredzi, lai palielinātu savu vērtību darba tirgū. Programmas mērķis ir paaugstināt vispārējo digitālo prasmju līmeni visā Baltijā, ņemot vērā, ka joprojām ir ļoti maz cilvēku, kuriem ir augsts digitālo prasmju līmenis (zināšanas un prasmes datu analīzē, izpratne par mākslīgā intelekta risinājumiem, programmēšanas prasmes uc.).

Projekts ir balstīts uz Baltijas digitālo prasmju attīstības iniciatīvu, kas tika uzsākta 2020. gada novembrī. Šajā programmā vairāk nekā 9,8 tūkst. cilvēki no visām trim Baltijas valstīm reģistrējās kursos “Biznesa un datu analīze” un “Low-code / No-code Platform Fundamentals” (programmatūras izstrāde ar ļoti mazām programmēšanas iemaņām). Vairāk nekā tūkstotis programmas dalībnieku sekmīgi izturēja gala pārbaudījumu un saņēma sertifikātu, apliecinot digitālās prasmes, kuras viņi ieguvuši vienā vai abos no šiem kursiem. Daļa no šiem kursu beidzējiem pēc tam veiksmīgi piedalījās digitālajās praksēs.

Galvenā projekta mērķauditorija ir cilvēki, kuri vēlas uzlabot savas digitālās prasmes, tostarp jaunieši, darba meklētāji, bezdarbnieki un cilvēki reģionos. Šis projekts veicinās vispārējā digitālo prasmju līmeņa uzlabošanos un mērķa grupas domāšanas maiņu – novedīs pie prasmīgiem un gudriem digitālo tehnoloģiju lietotājiem un pasūtītājiem.

Tiks piedāvāti četri apmācību kursi, kuru mērķis ir dalībnieku digitālo prasmju attīstīšana. Katrs kurss ilgs 9 nedēļas. Diviem kursiem (Baltijas digitālo prasmju programma) jau ir izstrādāta programma un metodika, tie jau ir aprobēti. Šie kursi projekta ietvaros notiks reizi trijos mēnešos – gan angļu valodā, gan lokālajās valodās. Divu jaunu kursu programma un metodika tiks izstrādāta pēc dalībnieku aptaujas un pielāgota mūsdienu darba vides īpašajām vajadzībām (digitālās prasmes, kas nepieciešamas mūsdienu sabiedrībā).

Pēc katra kursa beigām dalībniekiem būs iespēja nokārtot pārbaudījumu un saņemt sertifikātu, kas apliecinās iegūtās digitālās prasmes. Dalībniekiem, kuri izturējuši testu un saņēmuši sertifikātu, būs iespēja piedalīties virtuālās prakses vietās uzņēmumos un organizācijās Baltijas valstīs, kuras interesējas par digitālo tehnoloģiju izmantošanu un praktikantu piesaisti. Virtuālā prakse ilgs 1 mēnesi.

Projekts tiek īstenots ar Microsoft Philanthropies grantu programmas atbalstu.