Baltijas virtuālo prakšu projekts

LIKTA sadarbībā ar Latvijas Universitātes inovāciju centru (LUMIC) un citiem partneriem uzsāka Baltijas virtuālo prakšu projektu, kura ietvaros ir pieejama digitālo prasmju programma 4 tēmās un virtuālās prakses Baltijas valstu organizācijās un uzņēmumos. 

Šobrīd tiem, kas meklē jaunas prasmes, trūkst praktiskas (learning by doing) apmācību programmas. Uzņēmumi reti pieņem darbā nepieredzējušus darbiniekus, tādēļ virtuālā prakse var sniegt tik nepieciešamo pieredzi, lai palielinātu savu vērtību darba tirgū. Programmas mērķis ir paaugstināt vispārējo digitālo prasmju līmeni visā Baltijā, ņemot vērā, ka joprojām ir ļoti maz cilvēku, kuriem ir augsts digitālo prasmju līmenis (zināšanas un prasmes datu analīzē, izpratne par mākslīgā intelekta risinājumiem, programmēšanas prasmes uc.).

Interesentiem ir iespēja pieteikties bezmaksas tiešsaistes kursiem darba tirgū augsti pieprasītu digitālo prasmju pilnveidei: 

  • Biznesa un datu analīze (ar Power BI): datu izgūšana, biznesa atskaišu sagatavošana un vizualizācija, biznesa scenāriju analīze. 
  • Programmu un lietotņu izstrāde (bezkoda programmēšana ar Power BI)uzņēmuma iekšējo procesu automatizēšana, lietotņu izstrāde darba virsmām un mobilajiem telefoniem. 
  • Python programmēšanas pamati: Python programmēšanas valodas apguve. 
  • Microsoft 365 administrēšanas pamati: Microsoft 365 mākoņpakalpojumi, šo pakalpojumu patstāvīga administrēšana un uzturēšana.  

Kurss “Programmu un lietotņu izstrāde” sāksies š.g. 29.septembrī un mācības notiks angļu valodā. 

Kurss “Biznesa un datu analīze” sāksies š.g. 30.septembrī, mācības notiks angļu valodā. 

Kurss “Python programmēšanas pamati” notiks gan latviešu, gan angļu valodā un sāksies attiecīgi 30.septembrī un 1.oktobrī

Kurss “Microsoft 365 administrēšanas pamati” notiks latviešu un angļu valodā. Kursi latviešu valodā sāksies 30.septembrī, angļu valodā – 1.oktobrī

Mācību materiāli būs pieejami angļu valodā. Lai varētu mācīties, jābūt pamatprasmēm darbā ar Microsoft Office programmatūru. 

Mācību dalībniekiem būs pieejamas arī bezmaksas konsultācijas. Pēc eksāmena veiksmīgas nokārtošanas kursa beidzēji saņems apliecinājumu par mācību vielas apguvi un varēs pieteikties virtuālajai praksei uzņēmumos.Virtuālā prakse ilgs 1 mēnesi.

Pieteikties kursiem iespējams šeit: www.balticinternships.eu!

Plašāka informācija par abiem kursiem šeit: https://www.lumic.lu.lv/digitalo-prasmju-programma-main/digitalo-prasmju-pilnveides-programma-2021-2022/

No septembra būs pieejami arī kursi “Digitālais mārketings” un “Excel funkcionalitāte biznesa vajadzībām”.

Projekts tiek īstenots ar Microsoft Philanthropies grantu programmas atbalstu.