KYC LIKTA seminārs

Interesenti tiek aicināti uz domapmaiņas semināru, lai apspriestu KYC (Know You Customer) situāciju Latvijā, apzināt esošās vajadzības un iniciatīvas, kā arī pārrunāt iespējamos sadarbības modeļus, t.sk. datu apmaiņā. Tikšanās notiks š.g. 19. decembrī plkst. 15:00, Peldu ielā …

Juridiskas personas maksas summa aprēķināma saskaņā ar 2020.gada 14.janvāra LIKTA valdes lēmumu par izmaiņām biedru naudas apjoma aprēķina algoritmā.  Juridiskas personas ir iedalāmas  7 grupās ar tām atbilstošiem ikgadējās biedru naudas apjomiem: GRUPA GADA MAKSA  Mazāk par 10 darbiniekiem  540,00 EUR  10–49 darbinieki  1190,00 EUR  50–99 darbinieki  1610,00 EUR  100–299 darbinieki  2150,00 EUR  300–999 darbinieki  3220,00 EUR  1000 […]