Atsākas mazo un mikro uzņēmuma apmācības ar ERAF līdzfinansējumu

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) aicina mazos un mikro uzņēmumus,  kā arī pašnodarbinātās personas iesaistīties apmācību projektā “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002), kas tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

Šī gada martā ir notikuši divi kursi “Facebook iespējas biznesa veicināšanai” un “Datu analīze un pārskatu sagatavošana”, kuros mācījās piecu komersantu darbinieki. Aprīlī ir plānota septiņu apmācību kursu norise, kuriem šobrīd ir vēl iespējams pieteikties. Vairāk ar plānoto apmācību kursu kalendāru ir iespējams iepazīties šeit.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.  

Vairāk informācijas par projektu https://www.mmu.lv/Lapas/sakums.aspx