Atsākas ilgi gaidītās mazo un mikro uzņēmumu mācības komersantu izaugsmes veicināšanai

Pēc pārtraukuma Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), Baltijas Datoru Akadēmija (BDA) un un Datorzinību centrs (DZC) aicina mazos un mikro uzņēmumus (MMU),  kā arī pašnodarbinātās personas iesaistīties projektā, kura mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.

Mainīgajos apstākļos ikvienam nākas pielāgoties, lai attīstītos un uzturētu savu uzņēmumu mūsdienām atbilstošā līmenī, tādēļ ikviens MMU darbinieks ir laipni aicināts iesaistīties šajā projektā, kas sniegs praktisku pieredzi un šobrīd aktuālas zināšanas. Projekta laikā tiks īstenotas mācības šādos tematiskajos blokos:

  • digitālās tehnoloģijas;
  • uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija;
  • digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai.

Projektā plānota 41 mācību programma, kas norisināsies klātienē, tiešsaistē un videolekciju formā, ņemot vērā pieprasījumu, mērķa grupas vajadzības un COVID-19 ierobežojumus konkrētajā periodā. Ar piedāvātajām mācībām varat iepazīties www.mmu.lv.

MMU darbiniekiem tiks nodrošināta iespēja izmēģināt jaunus IKT rīkus un tehnoloģijas, mācoties nelielās grupās, kā arī saņemt pieredzējušu pasniedzēju atbalstu. Praktiskie uzdevumi tiks pielāgoti reālām darba situācijām, tādejādi veicinot dalībnieku izpratni par to, kā jaunās tehnoloģijas varēs uzlabot uzņēmuma iekšējos procesus, efektivizēt produktu un pakalpojumu ražošanu, ieviest e-komercijas risinājumus, atrast jaunus tirgus, uzlabot produktivitāti un konkurētspēju. Kopumā projektā savas profesionālās iemaņas papildinājuši jau gandrīz 4000 darbinieku. MMU projekta vadītāja Iluta Egle uzsver mācību dalībnieku ieguvumus un augsto mācību kvalitāti: “MMU projekts ir lieliska iespēja mazajiem komersantiem un pašnodarbinātām personām ātri un efektīvi apgūt jaunas prasmes, kas nepieciešamas sava biznesa attīstīšanā un procesu optimizēšanā. Jau iepriekš saņēmām daudz pozitīvu atsauksmju no kursu dalībniekiem par iespēju efektīvā veidā apgūt tieši tās digitālās prasmes, kas nepieciešams visvairāk. Liela nozīme, protams, ir arī projektam piesaistītajiem pasniedzējiem, kas ir savas nozares profesionāļi un eksperti. Visas tēmas tiek pasniegtas praktiski, mācību dalībniekiem līdzdarbojoties, tāpēc pievienotā vērtība ir ļoti liela.” Arī projekta iepriekšējās kārtas dalībniece Ērika Stepāne pozitīvi vērtē apgūtās mācības: “Fantastiski kursi! Esmu apmeklējusi vairākus, iešu vēl, jo iegūtās zināšanas palīdz man attīstīties”.

Mācības norisināsies 1–3 dienu garumā jeb 8–24 akadēmisko stundu apjomā. Katrs MMU darbinieks var mācīties vairākos kursos. Katram mācību modulim tiks izveidota vietne ar papildu tehnoloģiju un rīku ieviešanas aprakstiem, praktiskajiem uzdevumiem prasmju nostiprināšanai, kā arī būs iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas un dalīties pieredzē ar citiem mācību dalībniekiem.

Aicinām izmantot izdevību un izvēlēties sev interesējošos MMU mācību kursus pēc iespējas ātrāk, jo vietu skaits ir ierobežots. Esiet soli priekšā konkurentiem, apgūstot jaunas iemaņas, kas noderēs ne vien uzņēmuma attīstībā, bet arī personīgajā izaugsmē!

Projekts “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002) tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros.