Atklāj digitālajām prasmēm veltīto Digitālo nedēļu 2021

Ar tiešsaistes diskusiju par iespējām ikvienam apgūt digitālās prasmes un iemesliem, kāpēc iedzīvotāji mācās nelabprāt, 22. martā tiks atklāta ikgadējā informatīvi izglītojošā kampaņa “Digitālā nedēļa 2021”. Lai rosinātu Latvijas iedzīvotājus aktīvāk apgūt digitālās prasmes, no 22. līdz 26. martam notiks daudzveidīgi tiešsaistes pasākumi, diskusijas un citas aktivitātes.

“Digitālā nedēļa” ir daļa no Eiropas mēroga kampaņas “ALL Digital Week 2021” un Latvijā notiek jau 12. reizi pēc kārtas. Kampaņu organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un galvenajiem partneriem – Latvijas IT klasteri, Microsoft Latvia, Tet, Kultūras informācijas sistēmu centru (KISC) un Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (LVRTC). “Digitālās nedēļas” organizēšanā Latvijā iesaistījušies 183 reģionālie koordinatori – novadu, pilsētu un pašvaldību iestādes, bibliotēkas, skolas un nevalstiskās organizācijas, kā arī vairāk nekā 30 nacionālie partneri – IKT uzņēmumi, ministrijas un valsts organizācijas.

Digitālās nedēļas laikā ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts novērtēt savas digitālās prasmes atbilstoši Eiropas Digitālo kompetenču ietvaram. To var paveikt, aizpildot pašnovērtēšanas testu MyDigiSkills: mydigiskills.eu/lv

“Digitālās transformācijas laiks pieprasa jaunu zināšanu un prasmju nepārtrauktu apgūšanu, jo digitālo rīku loma pieaug gan mācību procesā, gan darbā un arī citās ikdienas gaitās. Latvija panāca to, ka tās iedzīvotāji lepojas ar interneta pieejamību valstī. Taču šobrīd ir laiks pieskaņot mūsu spējas esošajām digitālajām iespējām. Digitālo prasmju trūkums skar pusi no sabiedrības, un tas kavē plašāku tehnoloģiju izmantošanu. Šobrīd ir nepieciešama koordinēta pieeja pamata digitālo prasmju attīstīšanai, kas ir viens no svarīgākajiem virzieniem digitālās transformācijas politikā “DTP2027”, pie kura aktīvi strādājam,” uzsver vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.

“Vēl pirms dažiem gadiem labi attīstītas digitālās prasmes bija būtiska priekšrocība konkurētspējā – gan darba tirgū, gan uzņēmējam biznesā. Šobrīd bez digitālajām prasmēm būtībā nevarēs attīstīt karjeru, nedz arī audzēt biznesu. Tet vienmēr ir rūpējies par savas komandas un sabiedrības digitālo prasmju attīstību, investējot gan izglītībā, gan dažādos rīkos un modernās darba metodēs. Tāpat uzmanību veltām uzņēmēju digitālo prasmju attīstībai. Vēlamies veicināt izpratni par tehnoloģiju pievienoto vērtību un iedrošināt nebaidīties izmantot digitālos rīkus, kas var palīdzēt gan pašiem uzņēmējiem, gan arī veicināt Latvijas biznesa vides attīstību kopumā,” saka Tet valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks.

“Lai straujajām pārmaiņām bagātajā laikā saglabātu konkurētspēju darba tirgū, kļūst arvien svarīgāk spēt nepārtraukti pilnveidot zināšanas un prasmes, jo īpaši tehnoloģiju jomā, kas nepārtraukti mainās un attīstās, izmainot arī uzņēmumu darbības procesus un ietekmējot gandrīz ikkatras profesijas ikdienu. Šobrīd ir pavērušās plašas iespējas apgūt digitālās prasmes – arī Microsoft ir izveidojis iniciatīvu, kuras ietvaros ir iespēja apgūt un uzlabot dažāda līmeņa digitālās prasmes bez maksas, tāpēc vēlos aicināt tās izmantot un parūpēties par savu vietu nākotnes darba tirgū,” uzsver Microsoft vadītāja Baltijā Renāte Strazdiņa.

“Digitālās prasmes ir kā “durvju atvērējs” mazajiem un vidējiem uzņēmumiem uz jaudīgāku un konkurētspējīgāku biznesa pasauli. Digitālā nedēļa uzņēmējiem var dot iedvesmu pārmaiņām, tieši tādēļ, organizējot pasākumus, akcentus likām uz veiksmīgiem pieredzes stāstiem, reāliem piemēriem un jaunām prasmēm,” uzskata Latvijas IT klastera izpilddirektore Aiga Irmeja.

“Kad digitālajā vidē rit teju visas ikdienas dzīves izpausmes formas, pieaug arī kiberapdraudējumu skaits, vēriens un viltība. Lielākā daļa sabiedrības nav gatavojusies šāda tempa digitālajai transformācijai, kas sev līdzi nes gan neatsveramus ieguvumus, gan arī riskus, kuri jāapzina. Kā uzticami identificēt partneri digitālajā vidē? Kā pasargāt sevi no dokumentu viltošanas? Kā droši organizēt komercdarbību digitālajā vidē? Šos un virkni citu aktuālu drošības jautājumu ar labāko nozares ekspertu palīdzību šķetināsim visas dienas garumā četros publiskos pasākumos un diskusijās,” aicina LVRTC valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis.

“Šogad Digitālās nedēļas ietvaros runājam par iedzīvotāju digitālajām prasmēm, īpaši uzsverot jautājumu par katra indivīda motivāciju izmantot piedāvātās iespējas un apgūt jaunas zināšanas. Bieži vien cilvēkam ir vajadzīgs iedrošinošs atbalsts, lai sāktu lietot līdz šim neiepazītas lietas, un šeit neaizvietojama nozīme ir pašvaldību publiskajām bibliotēkām. Bibliotekāri iepazīstina vietējo sabiedrību ar aktualitātēm Latvijas digitālajā vidē, nenogurstoši un izsmeļoši konsultē seniorus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām un ikvienu interesentu par e-pakalpojumu lietošanu un tiešsaistē pieejamiem kultūras un informācijas resursiem,” teica KISC direktors Armands Magone.

“Digitālās nedēļas 2021” ietvaros notiks virkne saistošu pasākumu un diskusiju, kam ikviens interesents varēs sekot līdzi TV24 un interneta tiešraidēs.
• “Digitālā nedēļa 2021” tiks atklāta 22. martā ar diskusiju “Kā mainīt sabiedrības paradumus un prasmes, izmantojot esošās iespējas?”. Tajā tiks diskutēts par iespējām apgūt jaunas digitālās prasmes jau šobrīd, kā arī meklētas atbildes uz jautājumu, kāpēc cilvēkiem trūkst motivācijas mācīties un apgūt jaunas zināšanas prasmes.
• 23. marta diskusijas “Digitālās prasmes ikdienai” ietvaros tiks runāts par digitālajām iespējām, kuras pieejamas dažāda vecuma grupu cilvēkiem, kā arī spriests par atbalstu tiem cilvēkiem, kuriem tehnoloģijas ir svešas vai nepieciešams atbalsts, lai tās uzsāktu lietot.
• 24. marta nozīmīgākais notikums ir diskusija “Prasmju celšana kā pirmais solis virzienā uz uzņēmuma digitālo transformāciju”, kuras ietvaros tiks diskutēts par digitālo prasmju nozīmi biznesa attīstības vecināšanai. Notiks arī vebinārs “Digitāli prasmīgs uzņēmums”, kurā ikviens varēs uzzināt, kā identificēt trūkumus uzņēmumu darbinieku digitālajās prasmēs un kādi digitālie rīki palīdz biznesa attīstībai.
• 25. marts ir veltīts kiberdrošībai. Šajā dienā notiks divi nozīmīgi pasākumi. Rīta diskusijā “Digitālā drošība un identitāte” tiks runāts par to, kā pasargāt sevi un savu digitālo darba vietu, bet vakarā notiks augsta līmeņa ekspertu diskusija “Kibernakts 2021 | KIBERNEATKARĪBA”, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par kibertelpu, digitālo higiēnu, elektronisko identitāti, tās nozīmi un aizsardzību.
• “Digitālās nedēļas 2021” noslēdzošā diena – 26. marts – būs veltīta karjerai IKT nozarē. Diskusijas “Tava profesija tehnoloģiju nozarē” mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar IT nozari un tās iespējamajām profesijām.

Līdztekus centrālajiem pasākumiem notiks vairāk nekā 100 kampaņas partneru organizētu daudzveidīgu pasākumu visos Latvijas reģionos – skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijas, pašvaldībās un uzņēmumos –, kas bagātina “Digitālās nedēļas” norisi.

Plašāka informācija par “Digitālās nedēļas” pasākumiem pieejama: www.eprasmes.lv

Papildu informācija:
Kaspars Līcītis,
LIKTA komunikācijas konsultants
Tālr.: 29660003
E-pasts: kaspars.licitis@mrsgrupa.lv