LIKTA

Latvijas informātikas (programmēšanas) olimpiāde 2024

Latvijas informātikas (programmēšanas) olimpiāde (turpmāk − LIO) ir vairāku pakāpju programmēšanas sacensības, kuru mērķi un uzdevumi ir:

  • paplašināt un padziļināt izglītojamo zināšanas programmēšanā, radīt papildu stimulus programmēšanas apguvei, aktivizēt ārpusstundu darbu;
  • Latvijas valsts vienības kandidātus dalībai starptautiskajās programmēšanas sacensībās;
  • rosināt izglītojamo interesi par efektīvu algoritmu izstrādi un to programmēšanu ar datora palīdzību.

LIO un Latvijas skolēnu gatavošanos, kā arī dalību starptautiskajās programmēšanas olimpiādēs organizē un daļēji finansē Valsts Izglītības satura centrs (VISC), Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LUMII) un pašvaldības, taču šobrīd pasākumu īstenošanai ir nepieciešams arī partneru finansiālais atbalsts.

Aicinām partnerus atbalstīt LIO un Latvijas valstsvienību dalību šādos pasākumos:

  • Latvijas informātikas (programmēšanas) olimpiādes (LIO) valsts posms Kuldīgā no 28.02.2024. līdz 01.03.2024. (80 dalībnieki);
  • Atlases sacensības valstsvienību sastāva noteikšanai Baltijas un Pasaules informātikas olimpiādē (20 dalībnieki);
  • Baltijas informātikas olimpiāde (BOI) Viļņā (Lietuva) no 03.05.2024. līdz 07.05.2024. (6 dalībnieki);
  • Eiropas Jauniešu informātikas olimpiāde (EJOI) Kišiņevā (Moldova) no 16.08.2024. līdz 22.08.2024. (4 dalībnieki);
  • Eiropas meiteņu informātikas olimpiāde (EGOI) Nīderlandē no 21.07.2024. līdz 27.07.2024. (4 dalībnieces);
  • Starptautiskā olimpiāde (IOI) Aleksandrijā (Ēģipte) no 01.09.2024. līdz 08.09.2024.

Programmēšanas olimpiāžu atbalstīšanas partnerības nolikums 2024. gadā

PARTNERI:

ATBALSTĪTĀJI: