LIKTA

Programmēšanas olimpiāde 2022

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) kopā ar LIKTA biedriem atbalsta programmēšanas un informātikas olimpiāžu sagatavošanu un norisi – Latvijas komandas sagatavošanos un dalību Latvijas informātikas olimpiāde (LIO) 23.02. līdz 25.02., kas pēc 2 gadu pārtraukuma notiks klātienē, Rēzeknē. 74 jaunie talanti dosies trīs dienu piedzīvojumā, kurā risinās uzdevumus, lai noskaidrotu, kuri šogad iegūs godpilnās vietas un turpinās savu dalību starptautiskajās olimpiādēs. Baltijas informātikas olimpiādes norise tiek plānota Lībekā aprīļa beigās un Vispasaules informātikas olimpiāde Indonēzijā no 7. – 14. augustam. 

Latvijas informātikas (programmēšanas) olimpiāde ir vairāku pakāpju programmēšanas sacensības, kuru mērķi un uzdevumi ir:

  • paplašināt un padziļināt izglītojamo zināšanas programmēšanā, radīt papildu stimulus programmēšanas apguvei, aktivizēt ārpusstundu darbu;
  • atlasīt Latvijas valsts vienības kandidātus dalībai starptautiskajās programmēšanas sacensībās;
  • rosināt izglītojamo interesi par efektīvu algoritmu izstrādi un to programmēšanu ar datora palīdzību.

LIO un Latvijas skolēnu gatavošanos, kā arī dalību starptautiskajās programmēšanas olimpiādēs organizē un daļēji finansē Valsts Izglītības satura centrs (VISC), Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LUMII) un pašvaldības.

Vairāk informācijas LIO mājaslapā šeit.

 

GALVENIE PARTNERI:

PARTNERI: