LIKTA

Latvijas informātikas (programmēšanas) olimpiāde 2023

Latvijas informātikas (programmēšanas) olimpiāde (turpmāk − LIO) ir vairāku pakāpju programmēšanas sacensības, kuru mērķi un uzdevumi ir:

  • paplašināt un padziļināt izglītojamo zināšanas programmēšanā, radīt papildu stimulus programmēšanas apguvei, aktivizēt ārpusstundu darbu;
  • Latvijas valsts vienības kandidātus dalībai starptautiskajās programmēšanas sacensībās;
  • rosināt izglītojamo interesi par efektīvu algoritmu izstrādi un to programmēšanu ar datora palīdzību.

LIO un Latvijas skolēnu gatavošanos, kā arī dalību starptautiskajās programmēšanas olimpiādēs organizē un daļēji finansē Valsts Izglītības satura centrs (VISC), Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LUMII) un pašvaldības, taču šobrīd pasākumu īstenošanai ir nepieciešams arī partneru finansiālais atbalsts.

Aicinām partnerus atbalstīt LIO un Latvijas valstsvienību dalību šādos pasākumos:

  • Latvijas informātikas (programmēšanas) olimpiādes novada posms (200-250 dalībnieki);
  • Latvijas informātikas (programmēšanas) olimpiādes valsts posms (80 dalībnieki);
  • Atlases sacensības valstsvienību sastāva noteikšanai Baltijas un Pasaules informātikas olimpiādē (20 dalībnieki);
  • Baltijas informātikas olimpiāde BOI (6 dalībnieki).

Programmēšanas olimpiāžu atbalstīšanas partnerības nolikums 2023. gadā

PARTNERI:

ATBALSTĪTĀJI: