Ar ES fondu atbalstu savas zināšanas papildinājuši jau 1339 IKT nozares profesionāļi  

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) partnerībā ar Latvijas IT Klasteri vēl līdz šī gada beigām piedāvā uzņēmumiem iespēju paaugstināt savu darbinieku zināšanas un prasmes Eiropas Savienības fonda projekta “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” (līg. Nr. 1.2.2.1/19/A/005) ietvaros.

Līdz 1.oktobrim kopā ir notikuši vairāk kā 310 kursi, tai skaitā React-EU finansējuma ietvaros – 56 kursi. Savas zināšanas IKT jomā papildinājuši 865 IKT nozares profesionāļi, savukārt 474 darbinieki savu kompetenci paaugstinājuši biznesa vadības, mārketinga un tirdzniecības un kvalitātes nodrošināšanas un vadības jomās. Projekta īstenošanā aktīvi ir iesaistījušies vairāk kā 50 uzņēmumi, izmantojot sniegto iespēju paaugstināt savu darbinieku kvalifikāciju.

Projekts tiek īstenots 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” 2.projektu iesniegumu atlases kārtas programmā. Tā mērķis: ar apmācību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.   Vairāk informācijas par projektu https://likta.lv/projekts-ikt-profesionalu-apmacibas/