Apmācību projekta ietvaros turpinās IKT profesionāļu mācības

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) partnerībā ar Latvijas IT Klasteri turpina IKT profesionāļu apmācības Eiropas Savienības fonda projekta “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” (līg. Nr. 1.2.2.1/19/A/005) ietvaros.

Līdz 2021.gada 31.martam ir noticis 31 mācību kurss un savas zināšanas gan klātienes, gan tiešsaistes kursos papildinājuši jau 115 IKT un citu jomu profesionāļi. Kopā projekta īstenošanā aktīvi ir iesaistījušies jau 19 uzņēmumi, tādējādi paaugstinot savu darbinieku kvalifikāciju.

Projekts tiek īstenots 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” 2.projektu iesniegumu atlases kārtas programmā. Tā mērķis: ar apmācību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.  

Vairāk informācijas par projektu šeit.