PROJEKTA IEPIRKUMU PROCEDŪRAS

2) “Digitālo prasmju attīstība” kursi (2.daļa)
Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu (Nr. ANM/IEP/2024/02) šeit.
Iepirkuma izsludināšanas termiņš: 2024.gada 13.jūnijs.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2024.gada 28.jūnijs plkst. 16:00.

1) “Digitālo prasmju attīstība” kursi (1.daļa)
Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu (Nr. ANM/IEP/2024/01) šeit.
Iepirkuma izsludināšanas termiņš: 2024.gada 4.jūnijs.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2024.gada 18.jūnijs plkst. 16:00.

 

Iepirkumi tiek veikti Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.1.2.i. investīcijas “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” īstenošanas noteikumi projekta “Digitālo tehnoloģiju un procesu pārvaldības prasmju uzlabošana Latvijas uzņēmumos” 2.kārta (projekta Nr. 2.3.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007) ietvaros, sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)