Aicinām izmantot iespēju piesaistīt zinošus praktikantus

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA) no šī gada maija sadarbībā ar Latvijas Universitāti, ISM Vadības un ekonomikas universitāti Viļņā un nozares spēlētājiem no kaimiņvalstīm – ITL Estonia un asociāciju “Infobalt”, īsteno projektu “Virtuālās prakses Baltijā”. Finansējumu projekta īstenošanai piešķīris Microsoft.

Apzinoties tehnoloģiju arvien pieaugošo lomu pasaulē, projekta iecere ir sniegt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotājiem laikam atbilstošas un gan ikdienā, gan darbā izmantojamas digitālās prasmes. Projekta ietvaros studentiem, darbiniekiem un jebkuram citam interesentam ir iespēja piedalīties vairākos kursos – “Biznesa un datu analīze”, “Programmu un lietotņu izstrāde”, “Python programmēšana”, “Microsoft 365 konta administrēšana”. Kursu dalībnieki apgūst darbu ar Power BI, kas ir viens no populārākajiem datu analīzes un vizualizācijas rīkiem, iemācās izstrādāt vienkāršas lietotnes gan datorā, gan telefonā, apgūst Python programmas pamatus, kā arī iemācās izmantot dažādas svarīgas, bet ikdienā neizmantotas Microsoft 365 funkcijas.

Šobrīd ir beidzies viens no mācību posmiem, kuru laikā mācību dalībnieki ir apguvuši teorētiskās zināšanas. Sākas projekta otrais posms – virtuālās prakses. Virtuālās prakses ir laiks, kad mācību dalībnieki, neklātienē pildot prakses devēja uzdotu uzdevumu, apgūtās zināšanas noslīpēs praksē. Savukārt prakses devējiem tā ir iespēja  piesaistīt praktikantu un dot iespēju pielietot svaigi iegūtās zināšanas praksē. 

Mācību dalībnieki var palīdzēt uzņēmuma datu analīzē un vizualizācijā, kādas lietotnes izstrādē, kas palīdzētu atvieglot uzņēmuma ikdienu. Uzņēmumi var piesaistīt dalībniekus, kas pārzin Python programmu, kā arī tos, kas palīdzēs pārvaldīt Microsoft 365 kontu. 

LIKTA piedāvā iespēju piesaistīt zinošus praktikantus reģistrējoties platformā www.applyforinternships.eu, kur jānorāda prakses uzdevums un prakses valoda ( ja uzņēmuma praksē būtu jāizmanto angļu valoda, var piesaistīt praktikantus no Lietuvas un Igaunijas), kā arī papildu prasības praktikantam. Platforma veidos automātisku saderību ar praktikantu, kurš ir ieinteresēts uzņēmuma pieteiktajā uzdevumā (izaicinājumā) un piedāvās arī savstarpējas komunikācijas iespējas ar saderīgo praktikantu.

Papildu informācija: Živile Krēsliņa, zivile@likta.lv