Aicina pieteikties IKT gada balvai kategorijā
“Sieviešu iesaistes veicināšana digitālajos darbos un IT nozarē”

Lai veicinātu sieviešu pārstāvniecību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā, šogad balva “Platīna pele 2022” tiks pasniegta jaunā kategorijā “Women for IT – sieviešu iesaistes veicināšana digitālajos darbos un IT nozarē”. Balvu pasniegs Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Riga TechGirls un projektu Women4IT. Šai kategorijai organizatori aicina pieteikties tos uzņēmumus, organizācijas un darba devējus gan publiskajā, gan privātajā sektorā, kas īpašu uzmanību veltījuši  sieviešu iesaistei IT nozarē un digitālajos darbos.

Pēdējo gadu laikā ir pieaugušas gan informatīvas kapmaņas par dzimumu līdztiesības jautājumiem, gan sievietēm paredzētas digitālo prasmju veicināšanas apmācības, gan dažādi sieviešu iesaisti IT nozarē veicinoši pasākumi. Neskatoties uz šīm aktivitātēm, speciālistu-sieviešu īpatsvars IT nozarē joprojām ir zems ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Ieviešot jauno kategoriju, plānots ne tikai izcelt organizācijas par jau ieguldīto darbu un ieviesto labo praksi, bet arī iedvesmot citus uzņēmumus.

LIKTA rosina ikvienu organizāciju dalīties pieredzē un pieteikt savu labo praksi, aizpildot konkursa pieteikumu šeit. Žūrija novērtēs, ja pieteikumam būs pievienoti arī piemēri un atsauksmes par pretendenta ieviestajām iniciatīvām, kampaņām vai aktivitātēm.

Pieteikumus balvai “Platīna pele 2022” var iesniegt elektroniski līdz 2022. gada 25. oktobrim plkst. 10:00 LIKTA tīmekļa vietnē https://likta.lv/platina-pele/, kur atrodams arī pilns konkursa nolikums. Laureātus paziņos LIKTA ikgadējā konferencē 2022. gada 7. decembrī.

Jaunā kategorija tiek izsludināta, LIKTA sadarbojoties ar biedrību Riga TechGirls un projektu Women4IT. Riga TechGirls ikdienā veicina sieviešu iesaisti IT nozarē, organizējot mācības un dažādus atbalsta pasākumus sievietēm, kas vēlas uzsākt karjeru IT jomā. Savukārt projekts Women4IT ir starptautiskas partnerības projekts, kurš tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.

Plašāka informācija:

Sintija Sila
LIKTA komunikācijas projektu vadītāja
Tālrunis: 67311821
E-pasts: office@likta.lv