Aicina piedalīties Eiropas Prasmju gada noslēguma pasākumā

Šī gada 30. aprīlī notiks Eiropas Prasmju gada noslēguma pasākums ar nosaukumu “Eiropas Prasmju gads – kas notiks tālāk?”, ko organizē Eiropas Komisija. Pasākums pulcēs plašu dalībnieku loku, lai dalītos ar labās prakses piemēriem un diskutētu par Eiropas Prasmju gada ilgtermiņa ietekmi.

Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja dzirdēt iedvesmojošas uzrunas un ieinteresēto pušu paneļdiskusijas, kā arī pašiem iesaistīties padziļinātās un interaktīvās diskusiju grupas par konkrētām tēmām. Ieinteresēto pušu dalība pasākumā un aktīva iesaiste veicinās to, lai prasmes arī turpmāk būtu viena no galvenajām prioritātēm visā Eiropā.


Pasākuma darba kārtība

8:30 – 9:30 Reģistrācija un rīta kafija
9:30 – 9:45 Atklāšanas uzruna
9:45–11:00 Ieinteresēto pušu paneļdiskusija: Eiropas prasmju gads: atspēriena punkts Eiropas prasmju revolūcijai

11:00 – 11:30 Kafijas pauze

11:30 – 11:40 ES aģentūras: Darbība uzmanības centrā
11:40 – 12:30 Nacionālie koordinatori: Saruna par prasmēm

12:30 – 14:00 Pusdienu pārtraukums

14:00 – 14:15 Iedvesmojoša uzruna
14:15 – 16:00 Interaktīvās diskusiju grupas

16:00 – 16:30 Kafijas pauze

16:30 – 17:30 Paneļdiskusija: Prasmju revolūcija: obligāts nosacījums šodienas un rītdienas Eiropai
17:30 – 17:45 Pasākuma noslēgums
17:45 – 19:00 Tīklošanās un neformālas sarunas


Pasākums notiks Briselē un tiešsaistē. Dalībai pasākumā tiešsaistē reģistrēties ŠEIT.

Vairāk informācijas par pasākumu pieejama ŠEIT.

#EuropeanYearofSkills